Årsmøtet i KFUK-KFUM Stavanger - UTSATT

Med bakgrunn i smittefare og tiltak mot smittespedning utsetter KFUK-KFUM Stavanger sitt planlagte årsmøtet.

Årsmøtet utsettes til etter påske (tidligst i mai) og ny dato vil gjøres kjent her og ved oppslag i foreningens lokaler Ytre Eiganesveien 21, 4022 Stavanger.

Alle som har betalt medlemskontingent til foreningen innen 31.12.2019 og er født i 2005 eller tidligere, har møte- og stemmerett.  

Utover de vanlige årsmøtesakene som årsmelding og regnskap vil sakslisten inneholde forslag til nye vedtekter og saken om bygging av Aktivitetshall vil bli behandlet på nytt (hovedstyret har ikke tatt noen beslutninger siden årsmøtet i 2019, da forutsetningene fortsatt ikke er tilstede).

Fristen for å melde saker til behandling var 25. februar. 

Foreningen er også avhengig av at det er medlemmer som ønsker å stille til valg i Hovedstyret! Foreløpig har responsen vært skremmende liten til tross for at valgkomiteen har spurt et meget stort antall kandidater.

Saksdokumenter legges ut etterhvert som de er ferdige, og senest 10 dager før møtet. De kan lastes ned fra denne siden. Oppdateringer kan forekomme frem til en uke før møtet.

VIKTIG: Det vil bli kopiert et begrenset antall av dokumenter til Sak 3A og av Sak 4 (Årsregnskap foreningen). Saksdokumentene vil bli vist på storskjemene. Jeg anbefaler at alle som ønsker egne kopier av dokumentene laster disse ned fra denne hjemmesiden, eller lese på nettet og gjør egne notater.

Med hilsen Svend B. Jacobsen, styreleder

Saksdokumenter: 

Sak_1_Saksliste_Årsmøtet_2020.pdf  (pr 04.04.20)

Sak_2E_Forretningsorden.pdf  (pr 17.02.20)

Sak_3A_KFUK-KFUM_Stavanger_Årsmelding_2019.pdf (pr 09.03.20)

Sak_3B_Enhetenes_Årsmeldinger_2019.pdf (pr 10.03.20 - til orientering)

Sak_4_KFUK-KFUM_Stavanger_Årsregnskap_2019.pdf (pr 04.04.20)

Sak_4_KFUK-KFUM_Stavanger_Revisjonsberetning_2019.pdf (pr 04.04.20)

Sak_4B_Ynglingehallen_AS_Årsregnskap_2019.pdf (pr 04.04.20 - til orientering)

Sak_4B_Lassa_Drift_AS_Årsregnskap_2019.pdf (pr 04.04.20 - til orientering)

Sak_5_Kontingent_2021.pdf  (pr 25.02.20)

Sak_6A_Innledning.pdf  (pr 17.02.20)

Sak_6A_Gjeldende_lover_KFUK-KFUM_Stavanger.pdf (pr 17.02.20)

Sak_6A_Vedtekter_for_KFUK-KFUM_Stavanger_23.03.20.pdf (pr 04.04.20 - forhåndsgodkjent av KFUK-KFUM Norge)