HÅNDTERING AV CORONA-PANDEMIEN FOR KFUK-KFUM

I denne linken oppdateres informasjon om håndtering av Corona-pandemien for KFUK-KFUM:

https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/handtering-av-corona-pandemien-for-kfuk-kfum

Til alle ansatte og frivillige medarbeidere i KFUK-KFUM 

Spredningen av Coronavirus har ført til en stadig mer alvorlig situasjon, også i Norge. Verdens Helseorganisasjon regner den nå som en “pandemi” ( = et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden). Det gjelder at vi alle gjør det vi kan for å begrense smitten og beskytte de i samfunnet vårt som mest av alle trenger det. 

 

 I KFUK-KFUM NORGE FØLGER VI DERFOR FØLGENDE RUTINER:  

 • Vår hovedregel er at vi følger vi de råd og pålegg som gis fortløpende av Folkehelseinstituttet og fra den enkelte kommuneledelse / lokale smittevernmyndighet. 
 • Vi ber ansvarlige voksenledere og ledere i andre KFUK-KFUM-virksomheter følge med på råd fra lokale smittevernmyndigheter. Aktiviteter og arrangementer 
 • I neste uke (uke 12) kommer vi tilbake med nærmere generell informasjon om hvordan vi forholder oss til planlagte leirer og arrangementer i sommer.

FREM TIL 14. APRIL - ELLER INNTIL VI GIR NYE RETNINGSLINJER, GJELDER FØLGENDE:

AKTIVITETER OG ARRANGEMENTER  

 • Alle enhetsaktiviteter og arrangementer avlyses / utsettes.
 • Dette gjelder også for våre kulturskoler og åpne barnehager.
 • Våre folkehøgskoler gir egne retningslinjer. 

 ANSATTES ARBEIDSSITUASJON

 •  Alle ansatte i KFUK-KFUM som arbeider i kontorfellesskap arbeider hjemmefra, fra og med torsdag 12. mars og inntil ny rutine blir gitt. Eventuelle unntak fra denne regel må avtales særskilt for en dag av gangen med
  - Egen avdelingssjef (for ansatte ved Forbundskontoret)
  - Med programsjef (for daglig ledere i krets og hovedforeninger)
  - Med egen daglig leder (for ansatte i krets og hovedforening). 
 • Ansatte med særlige omsorgsbehov på grunn av stenging av barnehager/skoler, er fri til å tilpasse arbeidstiden/evt. redusere arbeidstid slik det praktisk er mulig uten økonomiske konsekvenser for den enkelte.
 •  Reiser til møter som ikke er virksomhetskritisk, bør unngås. 
 • Dersom reisen må gjennomføres skal kollektive transportmidler (fly, tog, buss), unngås. 
 • Øvrig møtevirksomhet bør skje på Hangout, telefon eller Skype. 

For øvrige spørsmål om arbeidssituasjon, kontakt nærmeste leder.

 Øystein Magelssen Generalsekretær

Publisert: 12.03.2020

Skrevet av: KFUK-KFUM