Prinsippavtale Idretten - styrealternativ A

Basert på dialog mellom <Styrealternativ A> og idretten (håndball/volleyball) de siste ukene, er det oppnådd enighet om en utskillelse av idretten fra hovedforeningen i Ynglingen basert på prinsippene som er nedfelt i vedlagte dokument. Styrealternativet går til valg basert på en gjennomføring av utskillelsen basert på disse prinsippene, og idretten forplikter seg til å bidra til en utskillelse på samme grunnlag.

Prinsippavtalen: 20.06.16_Prinsippavtale_Idretten_-_Ynglingen_v2.pdf (en mindre oppdatering utført)

Magne Nesvik for <Styrealternativ A>, Knut Øvernes for Håndballen og Arve Abrahamsen for Volleyballen