Nytt hovedstyret i KFUK-KFUM Stavanger

På årsmøtet onsdag 17. juni ble Magne Nesvik (69) valgt til ny styreleder. Som styremedlemmer ble valgt Mari Anne Ellingsen Gryte (69), Ingri Høiland (66), Ole Berge (72) og Svend B. Jacobsen (70). Som varamedlemmer ble valgt Brit Lydia Jacobsen (72) og Olav Mugaas (71). Det var ingen alternativer til disse kandidatene. For presentasjon av kandidatene, se her: Hovedstyret_2020-2022.pdf

Referatene fra hovedstyrets møter legges ut på hjemmesidene, se menypunkt YNGLINGEN og velg "Hovedstyre referater". Første møtet ble holdt 18.06 (referatet er lagt ut). Neste styremøte er planlagt til 17.08.20.

Protokollen fra årsmøtet er lagt ut under Årsmøte: Årsmøtet i KFUK-KFUM Stavanger - 17.06.2020