Innkalling til Årsmøte i KFUK-KFUM Stavanger, Ynglingen

Hovedstyret innkaller til årsmøte onsdag 24.03.2021, kl 19:00. Det er foreløpig uklart om møtet kan avholdes med fysisk tilstedeværelse eller om det må avholdes som et digitalt møte. Påmelding senest mandag 22.03.2021 kl 16:00. Påmelding HER.

Saker som ønskes behandlet må sendes på e-post til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. senest 7. mars.

Saksdokumenter vil bli lagt ut her fortløpende.

§6 ÅRSMØTET

§6.1 Årsmøtet er hovedforeningens øverste myndighet.

§6.2 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Dato skal kunngjøres til medlemmene minst 6 uker før.

§6.3 Innkalling med saksliste skal sendes ut minst 10 dager før årsmøtet.

§6.4 Saker, inkl. vedtektsendringer, som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 4 uker før årsmøtet.

§6.5 Regnskaps- og årsmeldingsperioden følger kalenderåret.

§7 ÅRSMØTETS SAMMENSETNING

§7.1 Årsmøtet består av alle fremmøtte deltakere som enten er direktemedlemmer i hoved-foreningen eller er medlemmer i en av hovedforeningens enheter/speidergrupper etter vedtektenes § 3.

§7.2 Medlemmer har stemmerett på årsmøtet fra det året de fyller 15 år. For å ha stemmerett på årsmøtet må man ha betalt medlemskontingent, samt eventuelt hovedforeningsavgift eller aktivitetsavgift for forrige eller inneværende arbeidsår. For å ha stemmerett på ekstra-ordinært årsmøtet etter 30.04 må man ha betalt aktivitetsavgift for inneværende år/semester.

§7.3 Hovedforeningens ansatte har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Ansatte kan ikke møte som representanter for en enhet/speidergruppe eller som direktemedlem.

§7.4 Inviterte gjester innvilges talerett.

§8 ÅRSMØTETS OPPGAVER

§8.1 Godkjenne innkalling og saksliste

§8.2 Konstituering:

A. Valg av dirigent

B. Valg av protokollfører

C. Valg av protokollunderskrivereVedtekter for KFUK-KFUM Stavanger Oppdatert 23.03.2020 Side 3

D. Valg av stemmetellere

E. Godkjenne forretningsorden

§8.3 Behandle hovedforeningens årsmelding og ta årsmeldinger fra hovedforeningenes til-hørende enheter til orientering

§8.4 Godkjenne revidert regnskap for siste regnskapsår

§8.5 Ta budsjett for inneværende år til orientering

§8.6 Drøfte virksomheten i hovedforeningen for kommende periode i tråd med §2.3

§8.7 Fastsette kontingent til hovedforeningen (aktivitetsavgift)

§8.8 Behandle innkomne saker

§8.9 Behandle eventuelle vedtektsendringer

§8.10 Oppnevne delegater til landsmøtet (hvert oddetallsår)

§8.11 Valg:

A. Valg av styreleder

B. Valg av faste styremedlemmer

C. Valg av varamedlemmer

D. Valg av valgkomité

E. Valg av revisor