Tiden omkring Kielland, brødrene Hærem og Ynglingen

Nest etter Oslo var det ingen av Norges byer som i forrige århundre vokste så sterkt som Stavanger. Og i tiden fra 1845 til 1880 gjorde byen et mektig økonomisk sprang fremover. Det er Stavangers storhetstid som sjøfartsby.

Folkemengden økte fra 6000 til 23000 innbyggere.

Skipstonnasjen økte fra 11000 tonn til 115000 tonn

Navigasjonsakten ble opphevet i 1848. Dette førte til blomstrende tider for sjøfartsbyene. Disse fikk høykonjunktur under de kommende krigene på Krim, mellom Danmark/Tyskland og borgerkrigen i Amerika.

Allerede på 1860 tallet ble Stavanger-flåten utkonkurrert av dampskip på farten til Svartehavet.

Rasmus Hærem var, som kjent, en dyktig skipsbyggmester. Han var den første som var med og bygde dampskip i Stavanger.

Det er lite som tyder på at Kielland hadde særlig kontakt med miljøet omkring brødrene Hærem og det arbeidet disse drev blant unge læregutter i byen.

Men det kan svært godt tenkes at Kielland har hørt om brødrene Hærem. Disse var jo omtrent 10 år eldre enn ham.

Følgende tidstabell kan gi oss visse holdepunkter om denne tiden.

1834  Rasmus Hærem blir født.

1840  Peter Hærem blir født.

1849  Alexander Kielland blir født.

1855  Kielland begynner på Kongsgård/ Stav. Katedralskole

1861  Peter Hærem, 21 år, kommer hjem fra Tyskland.

1862  Mor til Kielland dør.

1867  Kielland går ut av Kongsgård/ stav. Katedralskole som student og drar til Kristiania for å studere.

1868  Ynglingen blir stiftet. Det ser ikke ut til at dette har vakt større oppmerksomhet i byen.

1868  Presten Lars Oftedal kommer hjem fra Cardiff.

1868  Det store båtstevnet i Stavanger.

1868  Bjørnstjerne Bjørnson skrev Den norske sjømann til båtstevnet i Stavanger

1871  Kielland ferdig utdannet jurist. Kom tilbake til Stavanger.

1871  Kielland kjøpte Malde Teglverk.

1872  Kielland giftet seg.

1878  Kielland drar til Paris.

1880  Kielland tilbake i Stavanger.

1880  Kielland gir ut romanen Garman & Worse.

1881  Ynglingen får eget hus i Asylgata.

1881  Kielland gir ut romanen Arbeidsfolk .

1881  Kielland selger Malde Teglverk.

1881  Kielland flytter til København.

1882  Kielland gir ut romanen Skipper Worse

1883  Kielland gir ut romanen Gift

1885  Stortinget behandler spørsmålet om diktergasje første gang.

1892  Kielland borgermester i Stavanger

1896  Presten Gabriel Kielland var sekretær i Ynglingen.

1906  Kielland dør.

1909    Rasmus Hærem dør.