Ynglingens julatresalg

Stavanger Y’s Men’s klubb og St.Svithun Y’s Men’s klubb har solgt juletrær til inntekt for Ynglingen siden Stavanger YMC ble startet i 1958. Gjennom årene har dette gitt foreningen store inntekter.

Noen år hadde klubben salg av juletrær flere steder rundt i byen.

I Y’s Magasinet nr 4/ 1999 har Endre Rasmussen skildret livet omkring juletresalget i Stavanger Y’s Men’s klubb.

eivinnenoksenEivinn A. Enoksen har solgt juletrær i mer enn 40 år

Det e ein voldige sjau i klybben kvert år før jul når me ska sella julatrer. På kvert klybbmøte blir me orientert om koss julatresagen står.

I årenes løb e der oppsamla ein heil del viden om koss sagen best kan gribas an. Serligt lerarane e hipne på at julatrenå ska se ut så juletrer i rektigt samnorsk betydning. Men de e ligavele ein hjernetrust av kvalitetsingeniørar og planleggarar så går seiranes ut av striden. De har utarbeidd Norsk Standard 24/12 for markedsførbare julatrer.

De tegne opp et julatre sånn så det ska se ut opp og nere. De notere vekt, antall greiner og barnålar, stammens tykkelse, bruddgrense og toleransegrense for duft.

Med dette kvalitetssertifikatet e me blitt forsikra om at ingen julatrekjøbar i Stavanger ska behøva å motta spydige bemerkningar fra familien om julatrekjøbet.

På salgssidå e planene mektigare enn någen gong.

Her e någen tips så komme te å trekka te seg kjøbarar så fluer på ein lammalort:

  • Ta på deg ein svere, gammale frakk og et skjerf så går to gonger rundt halsen og styvlar. Trekk ei nisshua ner øve håve. Men pass på at auene vise, for der e nok av de så vil se deg inn i auene når de kjøbe julatre.
  • Du må veda heilt te bånns ka du selle. Og det du ikkje vett, må du finna på i farten.
  • Du må kunna fortella kor treet e hogd, ka tid det e hogd og ka tid det kom te byen. Om det e østlandsgran, fjellgran, kystgran, hagegran eller lavlandsgran. Du må vera forberedt på å beretta treets historie på ein røranes måte. Det selle.
  • På tross av at trenå e levert oss itte kvalitetskriteriar for Norsk Julatrestandard, vise det seg at trenå har skavankar så komme te syne når kunden tar de i nærmare øyesyn. Det e då det gjelde så aldri før:
  • Når treet e skeivt vokst, må det fysst kamuflerast.
  • Når kunden tar ein inspeksjonsrunde rundt treet, må du alltid snu den finaste sidå mot ‘an. Hvis dette ikkje nytte, må greinene så e nærmast skavanken bøyast godt øve. Og så må du for all del snakka heila tidå.
  • Te damer kan du servera någe gribanes om et sultent ekorn så har metta seg på den greinå så mangle.
  • E grienene heilt vekke på den eina sidå, må du med stort alvor fortella at dette e st spesialtre te å ha ståandes innte veggen.
  • E det dessuden svert lide, så et det et lampett-tre te å henga på veggen.

Lykke te med julatresalget.