Domprost Anne Lise Ådnøy i vårens siste BibelDykk: "Den Hellige Ånd i samfunn og hverdag»

Tirsdag 26. mai kl 19:30 avslutter domprost Anne Lise Ådnøy vårsemesteret I BibelDykk med temaet: 
 "Den Hellige Ånd i samfunn og hverdag» Bibelens utfordringer til oppbrudd og endring og håp.

Den Hellige Ånd har vært gjennomgangstema hele dette vårsemesteret. På bakgrunn av dette tenkte Anne Lise at det ville være fint å kunne referere til Åndens virkninger i samfunn og hverdag. Da hører også vekkelsen fra slutten av 1960-tallet med. Sammen med vekkelsen hører frigjøringsteologi, feministteologi osv. Hun skal ikke fokusere på disse ulike strømningene, men på bibeltekster som gir utfordringer til oppbrudd og endring og håp; rett og slett «Den Hellige Ånd i samfunn og hverdag».

Anne Lise Ådnøy ble utnevnt til domprost i Stavanger i 2011. Før det var hun fra 2003 sokneprest i St. Petri i Stavanger. Tidligere har hun vært kapellan/barne- og ungdomsprest i Hundvåg menighet i Stavanger og vikarprest i Kirklandet menighet i Kristiansund og deretter i åtte år sokneprest i Edøy på Nordmøre. 

Hver BibelDykk kveld avsluttes enten med en kort nattverdsliturgi I kapellet og en enkel kveldsmat i kafeen. Det er en hyggelig stund med god anledning til å la drøsen går godt rundt bordene, gjerne om kveldens tema.

Velkommen til BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 26. mai kl 19:30

PS! Har du har egen Bibel oppfordrer vi til å ta med denne på BibelDykk.