BibelDykk er et åpent arrangement i Ynglingen for voksne i alle aldre. Vi samles 2. tirsdag i måneden kl. 19.30 i Duesalen i 1. etg. 
Her blir det et foredrag/undervisning/bibeltime om "månedens tema" og kveldsmat med nattverdsfeiring. Bønn og allsang hører også med. Noen kvelder har vi en Kveldsbønn i kapellet i stedet for nattverd.

Terskelen til BibelDykk-samlingene er lav. Det behøves ingen påmelding, og det er lov å bare komme en gang innimellom. Det legges ikke opp til plenumsdiskusjoner el.l., så ingen skal være redde for at de må si noe eller mene noe. Samtidig tror vi foredragene vil åpne opp for interessante samtaler rundt kveldsmatbordet. Hovedmålet er å hente inspirasjon fra Bibelen og andres tro, til en levende kristentro. 


Program for vårsemesteret 2018: Forrektige bibeltimer for heile byen

Dato Dykkeleder Tema denne  våren er "Herrens bønn"

9. jan.

Jan Ove Høgsveen

I begynnelsen 1. Mosebok 1:1

6. feb.

Jan Ove Høgsveen

Skapelse vs evolusjon i Bibelens lys - Del 1

6. mars

Jan Ove Høgsveen

Skapelse vs evolusjon i Bibelens lys - Del 2

3. april

Nils Einar Halleraker

Helbredelsesrommet IMI-kirken

8. mai 

Bernhard Pedersen