BibelDykk - Program for vårsemesteret 2017

BibelDykk er et åpent arrangement i Ynglingen for voksne i alle aldre. Vi samles 2. tirsdag i måneden kl. 19.30 i Duesalen i 1. etg. 
Her blir det et foredrag/undervisning/bibeltime om "månedens tema" og kveldsmat med nattverdsfeiring. Bønn og allsang hører også med. Noen kvelder har vi en Kveldsbønn i kapellet i stedet for nattverd.

Terskelen til BibelDykk-samlingene er lav. Det behøves ingen påmelding, og det er lov å bare komme en gang innimellom. Det legges ikke opp til plenumsdiskusjoner el.l., så ingen skal være redde for at de må si noe eller mene noe. Samtidig tror vi foredragene vil åpne opp for interessante samtaler rundt kveldsmatbordet. Hovedmålet er å hente inspirasjon fra Bibelen og andres tro, til en levende kristentro. 


Program for vårsemesteret 2017: Forrektige bibeltimer for heile byen

 

Dato Dykkeleder Tema denne  våren er "Herrens bønn"

10. jan.

Tor Moen Tønnessen

Matt 6, 5-8: ”Når dere ber, gjør ikke som ...”

14. feb.

Bernhard Pedersen

Matt 6, 9: "Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges"

14.mars

Arne Berge

Matt 6, 10: "La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen."

4. april

Dag Kjøllesdal

Matt 6, 11: "Gi oss i dag vårt daglige brød."

9. mai 

Jan Ove Høgsveen

Matt 6, 12: "... og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere"