Tema: "I begynnelsen"        

Taler: Jan Ove Høgsveen
Velkommen til årets første BibelDykk!

Nok en gang ser vi fram til å høre Jan Ove Høgsveens inspirerende og interessante bibelundervisning som denne gang starter på Bibelens første side.

  1. Mosebok 1:1 "I begynnelsen" På norsk- to ord, på hebraisk- ett. Rikdommen i Guds Ord er helt utrolig; kom og hør hva som ligger gjemt i de to første ordene av vår bibel. Det vil forbløffe deg å høre at hele vår frelseshistorie ligger gjemt i dette ene hebraiske ordet!

Dette bør du få med deg, det blir et BibelDykk med kunnskap og mat for både sjel og ånd.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi i kapellet. Til sist inviterer vi til en kopp kaffe eller te og ”litt å bite i”. Det er alltid en hyggelig stund der praten går godt rundt bordene, gjerne også om kveldens tema.

BibelDykk er for alle – unge og eldre – uansett tilhørighet. Her trenger du ikke noe “medlemskort”, verken i Ynglingen eller andre organisasjoner eller menigheter.

Vær OBS! på endring i møtedatoer vårsemesteret 2018.

fom. tirsdag 6. februar flyttes møtedagen til første tirsdag i måneden, slik det var i begynnelsen ;-) Fint om du merker av også dette av i kalenderen din.

Med dette blir vi igjen samkjørt med Syng, for Guds skyld! som har sin faste allsangkveld i Petrikirken siste søndag i måneden._

Nærmere presentasjon av talere og tema kommer.

Ø  9. Januar 

Ø  6. Februar

Ø  6. Mars

Ø  3. April

Ø  8. mai  (2. tirsdag pg 1. Mai)

BibelDykk

forrektige Bibeltimer - for heile byen