Vi har gleden av å ønske deg velkommen til BibelDykk tirsdag 10 mai kl 19:30

Arnfinn Clemetnsen er kveldens dykkeleder, og underviser ut i fra Apgj 2 med temaet "Den Hellige Ånd brenner Jesus inn i våre hjerter"  Undervisningen vil bli delt inn i tre deler.  Hver del vil ha sitt spørsmål: Hvem er Den Hellige Ånd?  Hva gjør Den Hellige Ånd?  Den Hellige Ånd i ditt og mitt liv!
Les mer …