Velkommen til BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 1. mars kl 19:30 i Duesalen

Gunnhild Andersen er kveldens dykkeleder, og med utgangspunkt i Johannes evg kap 17 dykker vi ned i temaet "Jesus bærer oss frem for sin Far i bønn" 

Dykket blir lagt opp slik at vi leser gjennom kapitlet, Joh 17, i fellesskap og stopper underveis -ved kjerneord og teologisk ladede begrep - så deler vi ut en bønn som Gunnhild leder en meditasjon over : Jesus bærer oss fram for sin Far i bønn. 

Les mer …

Velkommen til BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 16. februar kl 19:30 i duesalen

Anne Lise Ådnøy er kveldens dykkeleder, og med utgangspunkt i Johannes evg kap 12 dykker vi ned i temaet "Fra triumfferd til korsfestelse" 

 

Anne Lise Ådnøy ble utnevnt til domprost i Stavanger i 2011. Før det var hun fra 2003 sokneprest i St. Petri i Stavanger. Tidligere har hun vært kapellan/barne- og ungdomsprest i Hundvåg menighet i Stavanger og vikarprest i Kirklandet menighet i Kristiansund og deretter i åtte år sokneprest i Edøy på Nordmøre.

 

Med en så solid bakgrunn har vi virkelig noe å se fram til, og har du egen Bibel, så oppfordres du til å ta den med på BibelDykk.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi og en enkel kveldsmat der drøsen går godt rundt bordene.
Håper at du kommer!

BibelDykk er for alle som ønsker å finne ut mer om livet og troen. Målet er å hjelpe og utruste til å finne "skattene" og svarene som Bibelen inneholder. Vi kaller det derfor et "dykkerkurs" for deg som vil bli inspirert av Bibelen og andres tro.  

Vi vil samtidig presisere at BibelDykk er for alle – unge og eldre – uansett tilhørighet. Her trenger du ikke noe “medlemskort”, verken i Ynglingen eller andre organisasjoner eller menigheter. Vi håper og tror – og ønsker, at alle skal kjenne seg velkommen!

Hjertelig velkommen til BibelDykk i Ynglingen

Velkommen til BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 2. februar kl 19:30 i duesalen

Håkon Kessel er kveldens dykkeleder, og med utgangspunkt i Johannes evg kap 9 underviser han ut i fra temaet "Vil du bli seende?" 

 «Hvem har skylda» er gjerne et spørsmål vi stiller oss når ulykken rammer.  Er det min skyld, andres skyld, eller Guds skyld? Eller er det tilfeldighetene som rår? Jobs bok handler mye om dette og i kapittel 9 i Johannes evangeliet blir også Jesus utfordret til å svare på hvorfor, i møte med en blind mann.  Dette er utgangspunktet for et meget spennende kapittel i Johannesevangeliet, ikke minst i lys av dagens debatt om helbredelse og fenomener vi ikke helt kan svare på.  

 

Håkon Kessel har vært misjonær i Japan, lærer på Gann Maritime, og er nå sokneprest på Ræge i Sola.

 

Med en så solid bakgrunn har vi virkelig noe å se fram til, og har du egen Bibel, så oppfordres du til å ta den med på BibelDykk.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi og en enkel kveldsmat der drøsen går godt rundt bordene.
Håper at du kommer!

BibelDykk er for alle som ønsker å finne ut mer om livet og troen. Målet er å hjelpe og utruste til å finne "skattene" og svarene som Bibelen inneholder. Vi kaller det derfor et "dykkerkurs" for deg som vil bli inspirert av Bibelen og andres tro.  

Vi vil samtidig presisere at BibelDykk er for alle – unge og eldre – uansett tilhørighet. Her trenger du ikke noe “medlemskort”, verken i Ynglingen eller andre organisasjoner eller menigheter. Vi håper og tror – og ønsker, at alle skal kjenne seg velkommen!

Hjertelig velkommen til BibelDykk i Ynglingen

Vi har gleden av å ønske deg velkommen til BibelDykk
tirsdag 19. januar kl 19:30

Bernard Pedersen er kveldens dykkeleder, og med utgangspunkt i Johannes evg kap 8 underviser han ut i fra temaet "Nåde og sannhet - en motsetning?"  Han vil ta oss med gjennom hovedlinjene i kapittel 8.
 
Bernard Pedersen er utdannet på MHS i Stavanger og MF i Oslo.  Misjonsprest i Japan 64- 77.  Sokneprest i Varden 80-85, og i Gand 86 - 2003.  Immigrasjonsprest i Minnekirken i Chicago  1998- 2001 og 2006.  Vikariert i ca 9 år frem til juni i fjor, bl. annet i Nord Norge 4 ganger, Sogn og Fjordane, Jæren og Sandnes. Drevet Teleioskyrd, alfakurs og evangeliseringskurs mm. Bernard er gift og har 6 barn, samt 14 barnebarn.  Han er bosatt i Sandnes.
 

Med en så solid bakgrunn har vi virkelig noe å se fram til, og har du egen Bibel, så oppfordres du til å ta den med på BibelDykk.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi og en enkel kveldsmat der drøsen går godt rundt bordene.
Håper at du kommer!

BibelDykk er for alle som ønsker å finne ut mer om livet og troen. Derfor kaller vi det for et "dykkerkurs" for deg som vil bli inspirert av Bibelen og andres tro. For Bibelen- og troen har med livet og hverdagen vår å gjøre...
"Den som leter, han finner.." står det bl.a. Derfor har vi disse dykkene i Guds Ord, for å hjelpe og utruste til å finne "skattene" og svarene som Bibelen inneholder.

Vi vil samtidig presisere at BibelDykk er for alle – unge og eldre – uansett tilhørighet. Her trenger du ikke noe “medlemskort”, verken i Ynglingen eller andre organisasjoner eller menigheter. Vi håper og tror – og ønsker, at alle skal oppleve seg velkomne!

Velkommen til BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 19.januar kl 19:30

Her har vi virkelig noe å se fram til, og har du egen Bibel, så oppfordres du til å ta den med på BibelDykk.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi og en enkel kveldsmat der drøsen går godt rundt bordene.
Håper at du kommer!

BibelDykk er for alle som ønsker å finne ut mer om livet og troen. Derfor kaller vi det for et "dykkerkurs" for deg som vil bli inspirert av Bibelen og andres tro. For Bibelen- og troen har med livet og hverdagen vår å gjøre...
... "Den som leter, han finner.." står det bl.a. Derfor har vi disse dykkene i Guds Ord, for å hjelpe og utruste til å finne "skattene" og svarene som Bibelen inneholder.

Vi vil samtidig presisere at BibelDykk er for alle – unge og eldre – uansett tilhørighet. Her trenger du ikke noe “medlemskort”, verken i Ynglingen eller andre organisasjoner eller menigheter. Vi håper og tror – og ønsker, at alle skal oppleve seg velkomne!

Velkommen til BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 5.januar kl 19:30