Bibeldykk tirsdag 27. oktober – Jan Ove Høgsveen om Johannes evg. Kap. 6 - Brødet fra himmelen

Vi er i full gang med høstens gjennomgang av Johannes evangeliet, og tirsdag 27. oktober kl 19:30 fortsetter Jan Ove Høgsveen sine BibelDykk , denne gang utgangspunkt i kapittel 6.
Temaet for kvelden er 
"Brødet fra himmelen".

Kom gjerne på BibelDykk selv om du ikke har fått med deg de innledende bibeltimene. Du får likevel fullt utbytte av kveldens "dykk".

Jan Ove Høgsveen sier dette om tirsdagens BibelDykk:

Vi er satt på en diett av brød og vann.  Vannet så vi på sist, nå er det
brødets tur.  Hva mener Jesus når Han sier Han er livets brød?  Hvilken
betydning har mannaen som ble gitt?  Er nattverden en helt ny ordning, eller
har den røtter i GT? Kom og vær med på en reise som vil også ta oss med inn
i tabernaklet til Moses nærmere bestemt til…..  Nei du må komme for å få det
med deg.
Les versene som begynner i Joh 6: 30 og gjør deg opp din mening ….!

Som du skjønner så kan du regne med en både utfordrende og inspirerende bibeltime når Jan Ove Høgsveen er kveldens "dykkeleder"-  en bibeltime som du ikke bør gå glipp av – rett og slett et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd.

NB! Har du har egen Bibel oppfordrer vi til å ta den med på BibelDykk 

Les mer …

BibelDykk tirsdag 13. oktober – Jan Ove Høgsveen om Johannes evg. Kap. 4 + 7

Vi fortsetter høstens gjennomgang av Johannes evangeliet, og tirsdag 13. oktober kl 19:30 tar Jan Ove Høgsveen utgangspunkt i kapittel 4 og 7.
Temaet for kvelden er 
"Det levende vannet".

Vi spurte Jan Ove Høgsveen hva han har å bidra med på tirsdagens BibelDykk:

- Mange av de bibelske fortellingene opplever vi ofte at vi kjenner ut og inn, og vi forventer dessverre sjelden noe nytt ut av dem, sier Jan Ove. –Visste du f.eks at fortellingen om kvinnen ved brønnen i Joh. 4. har to forklaringer? En jødisk og en vestlig. – Kommer du på BibelDykk så får du begge! 

Og Jesus kommer ofte med utsagn som vi ikke alltid tenker så nøye igjennom; for hva mener Jesus f.eks når han snakker om "det levende vannet"?  Hvilken innvirkning vil dette levende vannet i så fall ha på livene våre? Hva vil det si at vi ikke skal tørste igjen.. osv?

Bli med på et virkelig dypdykk ned i bibelteksten og opplev den fantastiske sannheten som skjuler seg bak ordene! Oppfordrer og utfordrer Jan Ove Høgsveen - og kommer så med en siste oppfordring: - les deg gjerne opp om "den samaritanske kvinnen" i Johannes kap. 4 før du kommer på BibelDykk.

Som du skjønner så kan du regne med en både utfordrende og inspirerende bibeltime når Jan Ove Høgsveen er kveldens "dykkeleder"-  en bibeltime som du ikke bør gå glipp av – rett og slett et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd.

NB! Har du har egen Bibel oppfordrer vi til å ta den med på BibelDykk 

Les mer …

BibelDykk - Tirsdag 29. september: Benna Pedersen om "Det nye Livet" - Johannes evg. kap. 3

Tirsdag 29. september kl 19:30 fortsetter vi med vår gjennomgang av Johannes evangeliet. Denne gang er det "Benna" Pedersen som tar for seg kapittel 3 i Johannes evg. Temaet hans er "Det nye livet" med utgangspunkt i fortellingen om Jesus og Nikodemus.

 
Vi håper du benytter anledningen og kommer for å høre den aktive presten og forkynneren når han tar oss med på "et dykk" i Johannes evangeliet.

PS!  Har du har en egen Bibel oppfordrer vi til å ta den med på BibelDykk. 

"Benna" - still going strong
Benna, eller Bernhard, som han egentlig heter, er en av de sprekeste og mest oppegående pensjonister som kan tenkes. Benna er Prest! At det skulle opphøre da han fylte 67 år var utenkelig, og i alle påfølgende år har han vært en skattet prestevikar over Det ganske land, fra sør til nord.
Benna Pedersen Still going strong

– Jeg nyter den friheten jeg har ved å ikke være knyttet til noe fast sted, uttalte han i et intevju med avisen Dagen i fjor. - I sommer avsluttet jeg et tre års langt prestevikariat fordelt på kirkene Gjesdal, Dirdal og Oltedal utenfor Stavanger. Nå er jeg akkurat ferdig med en tre måneders arbeidsavtale i Nord-Norge. Der er det alltid bruk for prester, fortalte han til Dagen.

Les mer …

BIBELDYKK - TIRSDAG 15. SEPTEMBER: TERJE TORKELSEN OM "JOHANNESPROLOGEN" - JOHANNES EVG. KAP. 1

Tirsdag 15. september kl 19:30 fortsetter vi med høsten gjennomgang av Johannes evangeliet, og får besøk av Terje Torkelsen som tar utgangspunkt i Johannes 1: 1-14, den såkalte "Johannesprologen".

Terje Torkelsen er førsteamanuensis dr. theol, og har i en årrekke vært tilknyttet Universitetet i Stavanger. Han har tidligere også vært bl.a prest i Stokka menighet i Stavanger. Han er kjent som en varm og nær forkynner som gjerne har et sjelesørgerisk fokus i sine taler.  

I 2003 avla han sin teologiske doktoravhandling med tittelen: På livet løs : en praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke. 

BibelDykk - Tirsdag 15. september: Terje Torkelsen om "Johannesprologen" - Johannes evg. kap. 1

Tirsdag 15. september kl 19:30 fortsetter vi med høsten gjennomgang av Johannes evangeliet, og får besøk av Terje Torkelsen som tar utgangspunkt i Johannes 1: 1-14, den såkalte "Johannesprologen".

Terje Torkelsen er førsteamanuensis dr. theol, og har i en årrekke vært tilknyttet Universitetet i Stavanger. Han har tidligere også vært bl.a prest i Stokka menighet i Stavanger. Han er kjent som en varm og nær forkynner som gjerne har et sjelesørgerisk fokus i sine taler.  

I 2003 avla han sin teologiske doktoravhandling med tittelen: På livet løs : en praktisk-teologisk studie av kirkelige medarbeideres erfaringer fra helsefarlige personalkonflikter i Den norske kirke. 

Semesterstart for BibelDykk - Tirsdag 1. september, med biskop Ernst Baasland

Tirsdag 1. september kl 19:30 åpner vi dørene for høstens BibelDykk i Ynglingen.

Denne høsten starter vi med en gjennomgang av Johannes evangeliet, og til å gi oss en skikkelig innledning og grundig bakgrunnstoff har vi fått ingen ringere enn biskop Ernst Baasland. 

"Johannes, evangelieforteller og mystiker"
Innledning og bakrunnstoff til høstens gjennomgang av Johannes evangeliet

Dette blir både interessante og oppbyggende bibeltimer, med kunnskap og mat for sjel og ånd.
Denne gangen møter vi opp i Hæremsalen i 2. etg.

Litt om BibelDykk
BibelDykk er en uformell samling med stor takhøyde og lav terskel. Derfor har vi, med et lite glimt i øyet, betegnet disse kveldene som «et dykkerkurs for deg som vil bli inspirert av Bibelen og andres tro.» 

Vi avslutter hver kveld med en kort nattverdsliturgi i kapellet (frivillig) og enkel kveldsmat i kafeen, der praten går livlig rundt bordene.

Les mer …

Domprost Anne Lise Ådnøy i vårens siste BibelDykk: "Den Hellige Ånd i samfunn og hverdag»

Tirsdag 26. mai kl 19:30 avslutter domprost Anne Lise Ådnøy vårsemesteret I BibelDykk med temaet: 
 "Den Hellige Ånd i samfunn og hverdag» Bibelens utfordringer til oppbrudd og endring og håp.

Den Hellige Ånd har vært gjennomgangstema hele dette vårsemesteret. På bakgrunn av dette tenkte Anne Lise at det ville være fint å kunne referere til Åndens virkninger i samfunn og hverdag. Da hører også vekkelsen fra slutten av 1960-tallet med. Sammen med vekkelsen hører frigjøringsteologi, feministteologi osv. Hun skal ikke fokusere på disse ulike strømningene, men på bibeltekster som gir utfordringer til oppbrudd og endring og håp; rett og slett «Den Hellige Ånd i samfunn og hverdag».

Les mer …

Tor Moen Tønnessen om "Framtid og håp" i BibelDykk 14. april

Tirsdag 14. april kl 19:30 åpner vi igjen dørene for BibelDykk, denne gang med Tor Moen Tønnessen som dykkeleder. 

Temaet for kvelden er: “Framtid og håp” hos profeten Jeremias.

Tor Moen Tønnessen er en inspirerende og engasjerende taler med et varmt og ekte sjelesørgerisk perspektiv på sin forkynnelse. Når det gjelder kveldens tema tar Tor utgangspunkt i det faktum, at bare profeten som snakket sant om det vanskelige, kunne være til hjelp da krisen kom. 

Dette blir en bibeltime du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk med kunnskap og mat for sjel og ånd.  

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi og en enkel kveldsmat der drøsen går godt rundt bordene.

Har du har en egen Bibel oppfordrer vi til å ta den med på BibelDykk.
Da blir det enda mer interessant, og lettere å følge med.

Les mer …

BibelDykk m Ola Hunsager, tirsdag 17. mars kl 19:30 - Hva kan vi lære av ”den første kirke”?

Tirsdag 17. Mars er Ola Hunsager tilbake på BibelDykk, og temaet hans er høyst aktuelt:

Hva kan vi lære av ”den første kirke”? - Om vår kirke i framtida.

- Forholdene endrer seg fort for kirkene i dag. Vi har ikke statskirke lenger. Veldig mange unge vokser opp med lite kunnskap og forståelse for kristendommen. De greier seg utmerket uten noen tro. Oppslutningen om kirken synker. Dåpsstatistikken går fortere nedover. Hvordan skal kirkene svare på dette? Har vi noe å lære av den første kirke? Dette er spørsmål som sokneprest I Gand menighet, Ola Hunsager er opptatt av.

Les mer …

Berit Espeseth til BibelDykk tirsdag 3. mars- Vi fortsetter serien om Den Hellige Ånd

Tirsdag 3. mars kl 19:30 er det Berit Espeseth som er dykkeldeder på kveldens BibelDykk.
Med utgangspunkt i Paulus 1. brev til Korinterne kap 2. har vi satt temaet til å være:
Ordet om korset, Guds kraft og Guds visdom i Den Hellige Ånd.

Som Jesu etterfølgere er vi Hans vitner i verden. Vår oppgave er å peke på Jesus som verdens Frelser. Dette greier vi ikke i egen kraft .   Vår tro bygger ikke på menneskelig  visdom, men på Guds kraft ! Hvordan oppleves så dette livet i praksis ?

Dette vårsemesteret har vi satt fokus på Den Hellige Ånd og det kristne livet, og som en del av denne serien blir dette en fin og viktig bibeltime som du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd. 


Berit Espeseth er sokneprest i Sørnes menighet i Sola kommune. Det er en aktiv og engasjert menighet hun leder, og ‘ryktene går’ om et rikt- og godt besøkt gudstjenesteliv. Berit har også solid bakgrunn fra KFUK, og mange vil huske henne som en blid og engasjert KFUK’er fra Haugalandet i ungdommen.

Les mer …