Tirsdag 14. april kl 19:30 åpner vi igjen dørene for BibelDykk, denne gang med Tor Moen Tønnessen som dykkeleder. 

Temaet for kvelden er: “Framtid og håp” hos profeten Jeremias.

Tor Moen Tønnessen er en inspirerende og engasjerende taler med et varmt og ekte sjelesørgerisk perspektiv på sin forkynnelse. Når det gjelder kveldens tema tar Tor utgangspunkt i det faktum, at bare profeten som snakket sant om det vanskelige, kunne være til hjelp da krisen kom. 

Dette blir en bibeltime du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk med kunnskap og mat for sjel og ånd.  

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsliturgi og en enkel kveldsmat der drøsen går godt rundt bordene.

Har du har en egen Bibel oppfordrer vi til å ta den med på BibelDykk.
Da blir det enda mer interessant, og lettere å følge med.

Les mer …

Tirsdag 17. Mars er Ola Hunsager tilbake på BibelDykk, og temaet hans er høyst aktuelt:

Hva kan vi lære av ”den første kirke”? - Om vår kirke i framtida.

- Forholdene endrer seg fort for kirkene i dag. Vi har ikke statskirke lenger. Veldig mange unge vokser opp med lite kunnskap og forståelse for kristendommen. De greier seg utmerket uten noen tro. Oppslutningen om kirken synker. Dåpsstatistikken går fortere nedover. Hvordan skal kirkene svare på dette? Har vi noe å lære av den første kirke? Dette er spørsmål som sokneprest I Gand menighet, Ola Hunsager er opptatt av.

Les mer …

Tirsdag 3. mars kl 19:30 er det Berit Espeseth som er dykkeldeder på kveldens BibelDykk.
Med utgangspunkt i Paulus 1. brev til Korinterne kap 2. har vi satt temaet til å være:
Ordet om korset, Guds kraft og Guds visdom i Den Hellige Ånd.

Som Jesu etterfølgere er vi Hans vitner i verden. Vår oppgave er å peke på Jesus som verdens Frelser. Dette greier vi ikke i egen kraft .   Vår tro bygger ikke på menneskelig  visdom, men på Guds kraft ! Hvordan oppleves så dette livet i praksis ?

Dette vårsemesteret har vi satt fokus på Den Hellige Ånd og det kristne livet, og som en del av denne serien blir dette en fin og viktig bibeltime som du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd. 


Berit Espeseth er sokneprest i Sørnes menighet i Sola kommune. Det er en aktiv og engasjert menighet hun leder, og ‘ryktene går’ om et rikt- og godt besøkt gudstjenesteliv. Berit har også solid bakgrunn fra KFUK, og mange vil huske henne som en blid og engasjert KFUK’er fra Haugalandet i ungdommen.

Les mer …

Åndens gaver er kveldens tema. Hun tar utgangspunkt i Paulus' første brev til Korinterne kap. 12 vers 1 (1. Kor 12:1)    
“Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.”

- Hvilke gaver er det Ånden gir, og hvem er det som får dem? spør Karen Margrete. - Hvorfor gir Ånden forskjellige gaver til ulike mennesker? Kan det tenkes at Ånden har gitt oss/ vil gi oss gaver som vi ennå ikke har oppdaget?

Dette er blant de spørsmålene Karen Margrete vil dykke ned i, så vi håper virkelig at du benytter sjansen til å få med deg denne flotte  og viktige undervisningen. 

Karen Margrete E. Mestad begynte som doktorgradsstipendiat i faget Praktisk teologi ved Misjonshøgskolen 1. September 2014. Hun kom direkte fra stillingen som sokneprest i Hundvåg menighet i Stavanger, hvor hun har arbeidet siden 2004.    

KarenMargreteEMestad

Les litt mer om Karen Margrete E. Mestad...

Les mer …

Når alt er nåde. 


Hvis nåden blir en sovepute for slapp kristendom, da har vi misforstått. Det er nok av billigløsninger i vår tid. Bare den kan oppleve nåde som har kjent på Kristi krav/forbilde. Hvilke skriftsteder er sentrale i nådeforståelsen, dette må vi finne utav.

Dette er det andre av to BibelDykk som Trond Hardeng tar oss med på disse ukene. 20. Januar snakket han varmt, engasjert og inspirerende om en “Kristus etterfølgelse” – uten krav og stress. Vi skal få “hvile I nåden”.

Og det ledet oss inn på denne tirsdagens Bibeldykk med tema: Når alt er nåde.
NB! Du får fullt utbytte av denne bibeltimen, selv om du gikk glipp av den første... 

Når Trond Hardeng er dykkeleder blir det både engasjerende, trosstyrkende- og utfordrende, og svært mange pleier å finne veien til Duesalen i Ynglingen når han taler.

Les mer …

Kristus etterfølgelse - hvor viktig er det for oss? spør Trond Hardeng i BibelDykk'et tirsdag 20. januar kl 19.30. 

-Er Han forbilde - maner han virkelig til å følge ham helt bokstavelig? fortsetter Trond å spørre. -Blir ikke dette  " blodslit-kristendom" som kan ende at alt står og faller med hvor lydige og pliktoppfyllede vi er?  Denne kvelden skal vi rydde litt og kanskje se et Kristusbilde som gjør det letter og mer lystbetont å følge Ham.

Dette er det første av to BibelDykk som Trond Hardeng tar oss med på de neste ukene. Allerede 3. februar følger han opp med et nytt Bibeldykk med tema: Når alt er nåde.

Når Trond Hardeng er dykkeleder blir det både engasjerende, trosstyrkende- og utfordrende, og svært mange pleier å finne veien til Duesalen i Ynglingen når han taler.

Les mer …

BibelDykk's høstsemester er ferdig, men tirsdag 2. desember kl 19:30 ønsker vi velkommen en BONUS Bibelkveld i Ord & Toner med tidligere biskop Ernst Baasland. 

Dette blir en unik innledning til adventstiden, med utgangspunkt i musikken fra Händels Messias, der Ernst også reflekterer over temaet:

“Messiasforventningene i Det gamle testamentet og Jesus som den forunderlige oppfyllelsen av løftene”

Dette blir en strålende opplevelse som du ikke må gå glipp av... derfor "slår vi på stortromma" og åpner denne gangen dørene til Festsalen/Hæremsalen i 2. etg. Vi satser på fullt hus og ... Jubel!  Så ta med deg en venn eller to, og vær velkommen til en Bonus Bibelkveld i Ord & Toner med Ernst Baasland, tirsdag 2. desember kl 19:30

Kvelden avsluttes som vanlig med en kort nattverdsliturgi & enkel kveldsmat

                                              Gratis entré                                    Kollekt

 

Tirsdag 25. November kl 19:30 åpner vi igjen dørene for BibelDykk, denne gang med Tor Moen Tønnessen som dykkeleder. 

Temaet for kvelden er: Jesus, sann Gud og sant menneske

….sann Gud og sant menneske... dette har alltid vært en viktig del av historisk kristendom. Hva betyr dette for oss i dag?  

Tor Moen Tønnessen er en inspirerende og engasjerende taler med et varmt og ekte sjelesørgerisk perspektiv på sin forkynnelse. Dette blir en fin bibeltime som du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd.

Les mer …

Tirsdag 11.november kl 19:30 tar Georg Tumyr oss med på et BibelDykk i Markusevangeliet utgangspunkt i historien om Bartimeus.

Det er en sterk fortelling Georg Tumyr konfronterer oss med i Markus 10: 46-52 der vi møter den blinde Bartimeus som roper Kyrie Eleison på vegne av alle fattige og undertrykte: “Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!”

"Hvem var egentlig Bartimeus - og var det virkelig navnet hans? Hva var det EGENTLIG han så da Jesus helbredet ham? Hva betyr det at "han fulgte Jesus på veien"? Hva var forholdet hans til Markus? Hvordan gikk det til at evangeliet ble skrevet ned? Hvordan hadde de kristne det på den tiden Markus skrev evangeliet? Hvor mange var de?"

Les mer …

"Abrahams barn"  er temaet  på Arne Sørås' BibelDykk 28. oktober kl 19.30

Betydningen av Abraham som ‘vår far’ og vi som Abrahams barn er viktig for oss, og Bibelens fortelling om Abraham er både spennende, inspirerende og trosstyrkende. 

Bibelen omtaler bl.a den troende menighet med den forunderlige benevnelsen “Abrahams barn”, og Arne Sørås tar i dette bibeldykket utgangspunkt i Paulus’ brev til Galaterne kap.3: 6-9  - slik at vi kan “forstå at det er de som tror, som er Abrahams barn».

Les mer …