Spennende BibelDykk høst-start med Jostein Ådna

BibelDykk starter høstsemesteret tirsdag 2. september kl 19:30.

Førstemann ut som "dykkeleder"/taler er Jostein Ådna. "Guds grenseløse nåde som motivasjon for kristen livsførsel" er kveldens tema der Jostein tar utgangspunkt i Romerbrevets 6. kapittel. Her møter vi Paulus som må forsvare sin forkynnelse mot anklager om at han fremmer synd og umoral.  Forsvaret hans åpner et vindu til misjon, trosopplæring, dåpspraksis og dåpsteologi i de tidligste kristne menighetene

Les mer …

"Er det liv etter døden?" - Utfordrende tema i BibelDykk 20. mai

Det er et spennende og utfordrende tema Jarle Stormark fra UiS gir seg i kast med på vårsemersterets siste BibelDykk i Ynglingen, 20. Mai kl 19:30.

”Er det liv etter døden?”

Kan en vite noe – hva tror en – og på hvilket grunnlag?

Førsteamanuensis ved UiS, Jarle Stormark,  tar utgangspunkt i vår erfaringsvirkelighet og det ateismen hevder. Videre kommer han inn på spørsmålet om man i nyere tid kan være på sporet av en annen erfaringsvirkelighet enn det vitenskapen tradisjonelt har vist til. Så vil han ta fram det som kristen tro sier om temaet og på hvilket grunnlag kristendommen hevder sin tro.

Les mer …

Ola Hunsager m hyperaktuelt tema i BibelDykk

"Å følge etter Jesus"   er temaet i BibelDykk tirsdag 6. Mai kl 19:30.

Kveldens 'dykkeleder', Ola Hunsager, sokneprest i Gand menighet i Sandnes, stiller oss noen korte, men aktuelle og utfordrende spørsmål i forkant av tirsdagens BibelDykk:

Jesus gikk rundt å sa til folk: Følg meg!
Hva i all verden betyr det i dag?
Hva kan det være som gjør at det var så mye lettere før enn nå å drive et effektivt og livsforvandlende ungdomsarbeid/menighetsarbeid?

Ola Hunsager har også vært prest i Hundvåg menighet i Stavanger og er kjent som en inspirerende og nær forkynner. Du kan lese mer om ham og arbeidet han "står i" i Gand menighet i en artikkel lenger nede her, hentet fra Gand menighets menighetsblad nr 6 2011: Folkeprest, til tjeneste

Les mer …

Bård Mæland til BibelDykk, tirsdag 18. Mars

“Håpet – om å se det usette” er temaet som Bård Mæland har på sitt BibelDykk tirsdag 18. Mars kl 19:30

Hva vil det si å håpe? Hva er det som karakteriserer det kristne håpet i Bibelen? Og hvilken rolle har synet som en «håps-sans» i denne sammenheng? Disse spørsmålene vil Bård Mæland ta oss med inn i ved hjelp av utvalgte bibeltekster.

Dr. Theol Bård Mæland er professor i systematisk teologi og for tiden rektor ved Misjonshøgskolen. Han har tidligere vært krigsskoleprest og forsker hos Feltprosten, Forsvaret, samt redaktør av tidsskriftet Journal of Military Ethics. Han har også tjenestegjort i Libanon.

Les mer …

Endring i BibelDykk programmet tirsdag 4. mars

Tirsdag 4. mars blir det en endring i det oppsatte BibelDykk programmet ettersom Georg Tumyr dessverre har meldt forfall.

Inn kommer i stedet stiftskapellan Tor Moen Tønnessen som opprinnelig står på programmet 1. April. 

Tors BibelDykk handler om Paulus på vei til Damaskus (Ap. Gj. 9) og om hva dette har betydd for kirken i Europa og hele kulturen. Om visjon og lydighet. Og om den ukjente Ananias, som lever et åpent liv med Gud. Ikke som marionette, men som kjempende menneske.

Les mer …

BibelDykk om 'Abraham som vår far' - tirsdag 18. februar

 "Abraham, vår far" er temaet  på Arne Sørås' BibelDykk 18. februar kl 19.30

Betydningen av Abraham som ‘vår far’ er viktig for oss, og Bibelens fortelling om Abraham er både spennende, inspirerende og trosstyrkende.

Bibelen omtaler bl.a den troende menighet med den forunderlige benevnelsen “Abrahams barn”, og Arne Sørås tar i dette bibeldykket utgangspunkt i
Paulus’ brev til Galaterne kap.3: 6-9  - slik at vi kan “forstå at det er de som tror, som er Abrahams barn».

Les mer …

Torbjørn Hestnes til BibelDykk, tirsdag 4. februar

Sokneprest Torbjørn Hestnes taler på BibelDykk 4. februar kl 19.30

Vi ser fram til "fast føde" med kunnskap og mat for sjel og ånd når Torbjørn tar oss med på et dykk i Det gamle testamentet, nærmere bestemt i «Rut's bok»

Ruts bok en flott fortelling eller novelle. Den kan ses på som en kjærlighetshistorie, men den er også noe mer.  Den handler om trofasthet, om gode relasjoner, om kjærligheten mellom Rut og Boas  og om en god porsjon kvinnelist.

Et av temaene er hvordan Gud fører sin frelseshistorie frem og bruker mennesker tross nød og vanskelige hendelser.

Les mer …

BibelDykk om 'Englesang i gudstjenesten'

'Englesang i gudstjenesten' er temaet for Asbjørn Salthe's BibelDykk tirsdag 21. januar kl. 19:30

        I en ‘standard gudstjeneste’ synges det to englesanger med tekst fra Bibelen: Lukas 2,14 og Jesaja 6,3. I bibeltimen vil soknepresten i Kampen kirke, Asbjørn Salthe, gå nærmere inn på den sammenhengen sangene står i både i Bibelen og i gudstjenesten, og han vil òg se litt på hvordan de store komponistene har brukt dem i sine verk. 

        Asbjørn Salthe er sokneprest i kampen menighet. Har også vært sokneprest i Etne prestegjeld på 1990-tallet. Fra 1982 - 1988 var han misjonær på Taiwan. Mange kjenner også Asbjørn som ivrig, aktiv og utholdende KFUM speider i Ynglingen.

Les mer …

Spennende start på årets første BibelDykk

"Edens hage - hva skjedde egentlig i hagen?"er temaet for årets første BibelDykk tirsdag 7. januar kl 19:30.

Kveldens "dykkeleder", Jan Ove Høgsveen, tar utgangspunkt den kjente historien fra 1. Mosebok kap. 2 og 3, og sammenligner bibelens historie om Adam i Edens hage og Jesus i ødemarken. Historien  skisserer også hvordan Gud fra begynnelsen av tar initiativet i forholdet til mennesket.

Jan Ove Høgsveen er utdannet lærer og en inspirerende taler som gjerne går dypt i sin undervisning. Han er en dyktig og allsidig pedagog som både er interessant og morsom å høre på.

Les mer …

Ernst Baasland med BibelDykk i Filipperbrevet tirsdag 26. november

Vår forrige biskop, Ernst Baasland, burde være kjent for de fleste, ikke bare som en god biskop, men også som en varm, nær og inspirerende forkynner. Tirsdag 26. november kl 19:30 gjester han BibelDykk, og tar oss med på et dykk i Filipperbrevet.

Dette skriver Ernst om tirsdagens BibelDykk:
Filipperbrevet er gledens brev. Alle søker å finne gleden i livet. Filipperbrevet viser veien dit. Det er ingen enlel vei. Brevet snakker realistisk om konflikter og vanskeligheter. Men desto mer troverdig blir talen om gleden.

Bibeldykket tar oss også inn i historien bak teksten. Da ser vi det aktuelle budskapet klarere. 


Disse bibelkveldene er både interessante og oppbyggende, og her er kunnskap og mat for sjel og ånd, og "noe å hente" for de fleste, særlig når vi får dykke ned i et brev som "Filipperne" som er hyperaktuelt for vår tid.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsstund i kapellet og en enkel kveldsmat i kafeen, så velkommen til en god, trivelig og oppbyggende kveld i Ynglingen.

 

Egil Elling Ellingsen fra IMI kirken til BibelDykk

Tirsdag 12. november kl 19:30 kommer pastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen til BibelDykk.

"Gud som far? 
- skisser av et bibelsk bilde av Guds farshjerte" er temaet han skal tale over.

Vi gleder oss over å få besøk fra vår gode nabo IMI kirken, der Egil Elling Ellingsen er pastor og daglig leder av menigheten. Han er kjent som en engasjert og Jesus-sentrert forkynner, opptatt av etterfølgelse og disippelskap. 

ALLE i Stavanger kjenner til IMI kirken. Godhetsfestival, forbønnstelt  midt på Arneageren eller på Torget … er blant mange, mange synlige tegn på en frimodig virksomhet som ikke bare påvirker en menighet, men en hel by – et folk. 

Les mer …