"Edens hage - hva skjedde egentlig i hagen?"er temaet for årets første BibelDykk tirsdag 7. januar kl 19:30.

Kveldens "dykkeleder", Jan Ove Høgsveen, tar utgangspunkt den kjente historien fra 1. Mosebok kap. 2 og 3, og sammenligner bibelens historie om Adam i Edens hage og Jesus i ødemarken. Historien  skisserer også hvordan Gud fra begynnelsen av tar initiativet i forholdet til mennesket.

Jan Ove Høgsveen er utdannet lærer og en inspirerende taler som gjerne går dypt i sin undervisning. Han er en dyktig og allsidig pedagog som både er interessant og morsom å høre på.

Les mer …

Vår forrige biskop, Ernst Baasland, burde være kjent for de fleste, ikke bare som en god biskop, men også som en varm, nær og inspirerende forkynner. Tirsdag 26. november kl 19:30 gjester han BibelDykk, og tar oss med på et dykk i Filipperbrevet.

Dette skriver Ernst om tirsdagens BibelDykk:
Filipperbrevet er gledens brev. Alle søker å finne gleden i livet. Filipperbrevet viser veien dit. Det er ingen enlel vei. Brevet snakker realistisk om konflikter og vanskeligheter. Men desto mer troverdig blir talen om gleden.

Bibeldykket tar oss også inn i historien bak teksten. Da ser vi det aktuelle budskapet klarere. 


Disse bibelkveldene er både interessante og oppbyggende, og her er kunnskap og mat for sjel og ånd, og "noe å hente" for de fleste, særlig når vi får dykke ned i et brev som "Filipperne" som er hyperaktuelt for vår tid.

Hver BibelDykk kveld avsluttes med en kort nattverdsstund i kapellet og en enkel kveldsmat i kafeen, så velkommen til en god, trivelig og oppbyggende kveld i Ynglingen.

 

Tirsdag 12. november kl 19:30 kommer pastor i IMI-kirken, Egil Elling Ellingsen til BibelDykk.

"Gud som far? 
- skisser av et bibelsk bilde av Guds farshjerte" er temaet han skal tale over.

Vi gleder oss over å få besøk fra vår gode nabo IMI kirken, der Egil Elling Ellingsen er pastor og daglig leder av menigheten. Han er kjent som en engasjert og Jesus-sentrert forkynner, opptatt av etterfølgelse og disippelskap. 

ALLE i Stavanger kjenner til IMI kirken. Godhetsfestival, forbønnstelt  midt på Arneageren eller på Torget … er blant mange, mange synlige tegn på en frimodig virksomhet som ikke bare påvirker en menighet, men en hel by – et folk. 

Les mer …

«Lær meg å kjenne dine veier» er temaet sokneprest Berit Espeseth har satt på sitt BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 29. oktober kl 19:30. Temaet kjenner vi kanskje best fra den kjente sangen med samme tittel. Hun tar utgangspunkt i 1.Mos. 32,21-32 der vi leser om Jakobs kamp med Gud.

Jakob kjempet med Gud, med sin skjebne -- for å finne sin retning i livet. 

Hva med våre kamper i livet - for våre og andres liv? 
Kan Jakobs liv og kamp bli til hjelp og trøst for oss?

Dette blir en fin og viktig bibeltime som du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd.

Les mer …

Tirsdag 15. oktober kl. 19:30 kommer Trond Hardeng til BibelDykk 

Han tar oss med inn i en av Bibelens vanskeligste og viktigste bøker: Jobs bok
og temaet hans går rett på sak:

Jobs bok - en hjelp til å se Gud i lidelsen

Det uventede skjer og vi spør: hva er meningen, finnes det en mening? Vi vil ha kontroll på livet, men så glipper det? Jobsboken tumler med disse spørsmål. 

Hovedsiktet for kveldens tema er å finner en mening tross meningsløsheten. 

Vel møtt til en kveld til undring og kanskje til hjelp på veien videre.

Les mer …

Tirsdag 1. oktober kl 19:30 er det nytt BibelDykk i Ynglingen. Vi får igjen besøk av professor Magnar Kartveit fra Misjonshøgskolen som skal snakke om "det hellige". I en tid der nesten ingenting synes å være hellig, kan det være på sin plass å trekke fram hva Bibelen sier om dette.

Med Magnar Kartveit som 'dykkeleder' blir dette en bibeltime med kunnskap for sjelen og mat for ånden. Dette bør du ikke gå glipp av.  

Les mer …

På tirsdagens BibelDykk har vi gitt sokneprest Arne Sørås temaet: "Er Misjon utgått på dato?" 

Arne Sørås er sokneprest i Bekkefaret menighet, men kan bl.a. også se tilbake på 16 års misjonstjeneste i Japan.

I sitt BibelDykk tar han for seg spørsmålet om en ny situasjon for den verdensvide kirke - sier Bibelen noe om det? Vi ser også på historiske tidsepoker og hva som særpreger disse.

Les mer …

Torbjørn Hestnes er førstemann ut som "dykkeleder" for høstens BibelDykk-kvelder, tirsdag 3. september kl 19:30. Han tar utgangspunkt i historien om "Josef og brødrene hans" i 1. Mosebok 37 ff.

Torbjørn Hestnes er sokneprest i Stokka menighet. Han er en engasjert- og engasjerende taler som har vært flittig brukt hos oss i BibelDykk. 

Les mer …

Når dr. theol Knut Holter kommer til BibelDykk tirsdag 14. mai, er han den fjerde i rekken av professorer og sterke ressurs- og fagpersoner fra Misjonshøgskolen som gjester BibelDykk. Det er en stor glede hver eneste gang å få ta til oss av den enorme kunnskapen de har å dele. 14. mai blir garantert intet unntak!

 Knut Holter har spesiell kompetanse og interesse vedr. Afrika og afrikansk teologi og bibeltolkning, og dermed falt det ganske naturlig å gi ham temaet "Afrika og Bibelen".

Les mer …

Tirsdag 30. april kl 19:30  er det Thor Strandenæs, som gjester BibelDykk i Ynglingen

Thor Strandenæs er gammel Ynglingen-gutt - «en gang speider, alltid speider» sies det, men sitt daglige virke har han som professor dr. Teol på Misjonshøgskolen. Derfor ser vi med forventing fram til hans BibelDykk der han tar utgangspunkt i 1. Tessalonikerbrev som er det eldste skrift i Det nye testamente  og Paulus' første brev, og i den forbindelse stiller han spørsmålet: « Hvorfor skrev Paulus Tessaloniker brevet? »

Les mer …

Tirsdag 16. april kl 19:30 blir det en endring i det oppsatte programmet til BibelDykk. Asbjørn Salthe har meldt forfall, og inn kommer Stiftskapellan Tor Moen Tønnessen som skal ta oss med på et BibelDykk som handler om ulike former for tilbedelse, med utgangspunkt i Johannes evangelium kap 12 v. 1-13.

Les mer …