Om livets kamper i BibelDykk

«Lær meg å kjenne dine veier» er temaet sokneprest Berit Espeseth har satt på sitt BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 29. oktober kl 19:30. Temaet kjenner vi kanskje best fra den kjente sangen med samme tittel. Hun tar utgangspunkt i 1.Mos. 32,21-32 der vi leser om Jakobs kamp med Gud.

Jakob kjempet med Gud, med sin skjebne -- for å finne sin retning i livet. 

Hva med våre kamper i livet - for våre og andres liv? 
Kan Jakobs liv og kamp bli til hjelp og trøst for oss?

Dette blir en fin og viktig bibeltime som du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd.

Les mer …

Trond Hardeng om Jobs bok i BibelDykk

Tirsdag 15. oktober kl. 19:30 kommer Trond Hardeng til BibelDykk 

Han tar oss med inn i en av Bibelens vanskeligste og viktigste bøker: Jobs bok
og temaet hans går rett på sak:

Jobs bok - en hjelp til å se Gud i lidelsen

Det uventede skjer og vi spør: hva er meningen, finnes det en mening? Vi vil ha kontroll på livet, men så glipper det? Jobsboken tumler med disse spørsmål. 

Hovedsiktet for kveldens tema er å finner en mening tross meningsløsheten. 

Vel møtt til en kveld til undring og kanskje til hjelp på veien videre.

Les mer …

BibelDykk om "det hellige"

Tirsdag 1. oktober kl 19:30 er det nytt BibelDykk i Ynglingen. Vi får igjen besøk av professor Magnar Kartveit fra Misjonshøgskolen som skal snakke om "det hellige". I en tid der nesten ingenting synes å være hellig, kan det være på sin plass å trekke fram hva Bibelen sier om dette.

Med Magnar Kartveit som 'dykkeleder' blir dette en bibeltime med kunnskap for sjelen og mat for ånden. Dette bør du ikke gå glipp av.  

Les mer …

BibelDykk med blikk på misjon, tirsdag 17. september

På tirsdagens BibelDykk har vi gitt sokneprest Arne Sørås temaet: "Er Misjon utgått på dato?" 

Arne Sørås er sokneprest i Bekkefaret menighet, men kan bl.a. også se tilbake på 16 års misjonstjeneste i Japan.

I sitt BibelDykk tar han for seg spørsmålet om en ny situasjon for den verdensvide kirke - sier Bibelen noe om det? Vi ser også på historiske tidsepoker og hva som særpreger disse.

Les mer …

Høstsemesteret starter for BibelDykk

Torbjørn Hestnes er førstemann ut som "dykkeleder" for høstens BibelDykk-kvelder, tirsdag 3. september kl 19:30. Han tar utgangspunkt i historien om "Josef og brødrene hans" i 1. Mosebok 37 ff.

Torbjørn Hestnes er sokneprest i Stokka menighet. Han er en engasjert- og engasjerende taler som har vært flittig brukt hos oss i BibelDykk. 

Les mer …

"Om Afrika og Bibelen" på BibelDykk 14. mai

Når dr. theol Knut Holter kommer til BibelDykk tirsdag 14. mai, er han den fjerde i rekken av professorer og sterke ressurs- og fagpersoner fra Misjonshøgskolen som gjester BibelDykk. Det er en stor glede hver eneste gang å få ta til oss av den enorme kunnskapen de har å dele. 14. mai blir garantert intet unntak!

 Knut Holter har spesiell kompetanse og interesse vedr. Afrika og afrikansk teologi og bibeltolkning, og dermed falt det ganske naturlig å gi ham temaet "Afrika og Bibelen".

Les mer …

Thor Strandenæs gjester BibelDykk tirsdag 30. april

Tirsdag 30. april kl 19:30  er det Thor Strandenæs, som gjester BibelDykk i Ynglingen

Thor Strandenæs er gammel Ynglingen-gutt - «en gang speider, alltid speider» sies det, men sitt daglige virke har han som professor dr. Teol på Misjonshøgskolen. Derfor ser vi med forventing fram til hans BibelDykk der han tar utgangspunkt i 1. Tessalonikerbrev som er det eldste skrift i Det nye testamente  og Paulus' første brev, og i den forbindelse stiller han spørsmålet: « Hvorfor skrev Paulus Tessaloniker brevet? »

Les mer …

BibelDykk om ulike former for tilbedelse

Tirsdag 16. april kl 19:30 blir det en endring i det oppsatte programmet til BibelDykk. Asbjørn Salthe har meldt forfall, og inn kommer Stiftskapellan Tor Moen Tønnessen som skal ta oss med på et BibelDykk som handler om ulike former for tilbedelse, med utgangspunkt i Johannes evangelium kap 12 v. 1-13.

Les mer …

"Israel - Guds utvalgte folk" - spennende tema på BibelDykk

Tirsdag 2. april kl 19:30 er det dr. Teol. Magnar Kartveit fra Misjonshøgskolen som har bibeltimen - eller som vi kaller det; er kveldens "dykkeleder". Det er et spennende tema han har fått: "Israel - Guds utvalgte folk". Vi har verken satt utropstegn eller spørsmåltegn bak temaet - for er det noen som kan belyse dette temaet, så er det Magnar Kartveit, som er professor i Det gamle testamente og som har sin spesialkompetanse ikke bare på GT, men også på Israels land og historie, blant annet. I tillegg er han en skattet taler og forkynner, så dette ligger an til å bli et godt og interessant BibelDykk.

Les mer …