Tirsdag 2. april kl 19:30 er det dr. Teol. Magnar Kartveit fra Misjonshøgskolen som har bibeltimen - eller som vi kaller det; er kveldens "dykkeleder". Det er et spennende tema han har fått: "Israel - Guds utvalgte folk". Vi har verken satt utropstegn eller spørsmåltegn bak temaet - for er det noen som kan belyse dette temaet, så er det Magnar Kartveit, som er professor i Det gamle testamente og som har sin spesialkompetanse ikke bare på GT, men også på Israels land og historie, blant annet. I tillegg er han en skattet taler og forkynner, så dette ligger an til å bli et godt og interessant BibelDykk.

Les mer …

"Dere er jordens salt og verdens lys" er tittelen på Tor Magne Nesvik sitt BibelDykk tirsdag 19. februar kl 19:30.

Ved første øyekast kan temaet virke forholdsvis "ufarlig", men våger vi å la de kjente bibelversene fra Matteus 5: 13-16 virkelig få tale til oss? En sak er det "å være lys og salt i verden"... men hva med nabolaget, på jobben, på skolen... og hjemme?

Les mer …

Sokneprest Torbjørn Hestnes taler på BibelDykk 5. februar kl 19.30.

Vi ser fram til "fast føde" med kunnskap og mat for sjel og ånd når Torbjørn tar oss med på et dykk i «Livet og forkynnelsen til profeten Esra» - I tillegg til Esra får vi også høre om han samtidige, profeten Nehemja.

Les mer …

Velkommen til årets første BibelDykk på tirsdag 8. januar kl 19.30

"Innbydelse til kalde og varme kilder" har sokneprest Sigve Ims satt som tittel når han tar oss med på et Bibeldykk i Johannes' åpenbaring kap 3 v 14 - 22.

Det er en tekst med både utfordring og håp, og vi ser virkelig fram til å høre Sigve Ims som er sokneprest i Føyland og Orstad Kyrkjelyd på Klepp. Han er også kjent for mange som bl.a. fast andaktsskribent i Stavanger Aftenblad.

Les mer …

Hva er livet?

Det er er stort og grunnleggende spørsmål Dag Kjøllesdal stiller på årets siste BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 11. desember kl 19:30.

Hva er livet? Hva er det Gud vil? Til alle tider har mennesket grublet på disse basale spørsmålene.

Bibelen er et godt utgangspunkt for å lete etter svar, og Dag Kjøllesdal ser i tirsdagens BibelDykk på spørsmålene i lys av Johannesevangeliet. 

Les mer …

Tirsdag 27, november kl 19:30 er det blitt en endring i det oppsatte programmet for BibelDykk i Ynglingen. Sokneprest Asbjørn Salthe er kveldens "dykkeleder", og han tar oss med på et dypdykk i "Juleevangeliet sett i lys av de fire evangelistene"

Etter bibeltimen blir det en kort nattverdsliturgi i kapellet, og vi avslutter kvelden som vanlig med felles kveldsmat i kafeen. God mat og god drøs er aldri feil :-)

 

"Bibelen sett med en geografs øyne"er tittelen Ivar Klovning har satt på sitt foredrag i BibelDykk i Ynglingen, tirsdag 30. oktober kl 19:30.

Ivar Klovning er pensjonert lektor fra Kongsgård skole der han underviste bl.a.i geografi i en mannsalder. Han er utdannet som kvartær geolog (istids-geolog, og nettopp hans kunnskap om jordens utvikling kombinert med hans kristne tro har ført til en særlig interesse for landet Israel. På tirsdag tar han oss med på en spennende vandring gjennom Israels historie fram til kristendommens tilblivelse ved hjelp av bl.a. et av geografens vektøy - kartene.

Vel møtt til nok en fin BibelDykk kveld - nå med en "ny vri".