KFUK-ringen har møte tirsdag 1.mars kl. 11.00 i Duesalen.

Professord Øyvind Dahl kommer og snakker om "å forstå og bli forstått".

Bevertning. Alle kvinner hjertelig velkommen.