Senior Ynglingen møter satt på vent

Kjære deltakere i Senior Ynglingen!

Kontaktutvalget har nylig hatt møte. Vi treffer stadig folk som savner møtene, og vi skulle gjerne sett at det hadde vært mulig å treffes. Vi har drøftet ulike alternativer, men konklusjonen er at vi fortsatt må sette dette på vent. En vesentlig del av våre samlinger er jo «drøs og dråpe». Samlingen rundt bordene med mat og den gode praten. Med de smittevernreglene som gjelder, ville dette vært vanskelig å få til.

En kan gjøre seg noen refleksjoner i denne coronatiden. På mange måter kan livet gå noenlunde normalt. Kanskje særlig for oss i «risikogruppen» - uten risiko for å miste jobben! Vi trenger ikke bekymre oss for økonomien – vi regner med at pensjonen dumper inn på konto uavhengig av pandemien. Slik sett må vi vel si at vi har vært heldige med vår fødselsdato!

Men tankene går jo til andre grupper i eget land og ikke minst til andre land som ikke har den samme ryggrad for å møte denne utfordringen. Som så ofte ellers er det de med minst ressurser som må betale den høyeste prisen. Håpet er at det snarlig kan tilbys en vaksine.

Kontaktutvalget tenker at vi ikke kan avtale møter slik situasjonen er. Det betyr at vi setter alle avtaler på vent. Også de komiteer som har planlagt møter til våren. Så snart vi mener det er forsvarlig å starte opp, vil vi ta kontakt med de ulike komiteer og avtale nye datoer. Vi lever i håpet ….

Vi tar med et lite dikt til ettertanke:

Kom ikkje med heile sanningi,

kom ikkje med havet for min torste,

kom ikkje med himmelen når eg bed om ljos,

men kom med eit glimt, ei dogg, eit fjom,

slik fuglane ber med seg vassdropar frå lauget

og vinden eit korn av salt.»

(Olav H. Hauge)

På vegne av Kontaktutvalget
Per Inge Veggeland


kontaktutvalget

 


Denne melding er også sendt ut til Senior Ynglingen deltakere på e-post.