"Syng, for Guds skyld!" Allsangkvelder i St. Petri kirke

Frisk og god allsang med en salig blanding av salmer, bedehusanger, lovsang og gospel er det Ynglingen inviterer til den siste søndagskvelden hver måned i St. Petri kirke kl 19:00.

Kort, men aktuell forkynnelse binder sammen programmet, og "kveldens gjesteartist" er et verdsatt innslag.

Kvelden avsluttes med en kort nattverdsmesse.

Jostein Nordin leder kveldene, sammen med forsangere og husorkester.

Syng, for Guds skyld! har vært en suksess i St. Petri Kirke siden starten høsten 2009.

Dette er allsangkvelder med en salig blanding av salmer, bedehussanger, lovsanger og gospel siste søndag hver måned.

Opprinnelig var det Runar Andersson, kjent fra Sky Sings glansdager, Stavangers musikkmiljø og kristenliv, som sto bak ideen, og han var også primus motor i mange år.

Sammen med forsangere, band og en prest, blir vi ledet gjennom allsidig allsang, forkynnelse, bønner og refleksjoner før kvelden avsluttes med nattverd og velsignelse.

Her er ingen for unge, ingen for gamle, og døra vidåpen for alle som ønsker påfyll!

Allsangkveldene er den siste søndagen i hver måned kl. 19.00 i St. Petri kirke.