BibelDykk m Ola Hunsager, tirsdag 17. mars kl 19:30 - Hva kan vi lære av ”den første kirke”?

Tirsdag 17. Mars er Ola Hunsager tilbake på BibelDykk, og temaet hans er høyst aktuelt:

Hva kan vi lære av ”den første kirke”? - Om vår kirke i framtida.

- Forholdene endrer seg fort for kirkene i dag. Vi har ikke statskirke lenger. Veldig mange unge vokser opp med lite kunnskap og forståelse for kristendommen. De greier seg utmerket uten noen tro. Oppslutningen om kirken synker. Dåpsstatistikken går fortere nedover. Hvordan skal kirkene svare på dette? Har vi noe å lære av den første kirke? Dette er spørsmål som sokneprest I Gand menighet, Ola Hunsager er opptatt av.

Les mer …

Berit Espeseth til BibelDykk tirsdag 3. mars- Vi fortsetter serien om Den Hellige Ånd

Tirsdag 3. mars kl 19:30 er det Berit Espeseth som er dykkeldeder på kveldens BibelDykk.
Med utgangspunkt i Paulus 1. brev til Korinterne kap 2. har vi satt temaet til å være:
Ordet om korset, Guds kraft og Guds visdom i Den Hellige Ånd.

Som Jesu etterfølgere er vi Hans vitner i verden. Vår oppgave er å peke på Jesus som verdens Frelser. Dette greier vi ikke i egen kraft .   Vår tro bygger ikke på menneskelig  visdom, men på Guds kraft ! Hvordan oppleves så dette livet i praksis ?

Dette vårsemesteret har vi satt fokus på Den Hellige Ånd og det kristne livet, og som en del av denne serien blir dette en fin og viktig bibeltime som du ikke bør gå glipp av – et BibelDykk – med kunnskap og mat for sjel og ånd. 


Berit Espeseth er sokneprest i Sørnes menighet i Sola kommune. Det er en aktiv og engasjert menighet hun leder, og ‘ryktene går’ om et rikt- og godt besøkt gudstjenesteliv. Berit har også solid bakgrunn fra KFUK, og mange vil huske henne som en blid og engasjert KFUK’er fra Haugalandet i ungdommen.

Les mer …

Bli med og "Syng, for Guds skyld!" i Petrikirken, Søndag 22. februar

«Syng, for Guds skyld!» er mottoet når Ynglingen inviterer til allsangkveld i St.Petri kirke, søndag 22. februar kl 19:00. Det blir frisk og god allsang i en salig blanding av salmer og sanger, lovsang og gospel, ledet an av forsangere og fullt orkester.

Kveldens gjest er Harald Sævik som til vanlig er kirkemusiker i Grødem kirke. Du kan glede deg til å få høre en spennende vokalist med flott stemme, som også er med og komper seg seg selv med elegant pianospill til både egne, og mer velkjente og kjære sanger. 

Velkommen til en flott allsangkveld i Petrikirken!

BibelDykk m Karen Margrete Mestad - om Åndens gaver - tirsdag 17. februar kl 19:30

Åndens gaver er kveldens tema. Hun tar utgangspunkt i Paulus' første brev til Korinterne kap. 12 vers 1 (1. Kor 12:1)    
“Når det gjelder Åndens gaver, søsken, vil jeg at dere skal ha kunnskap om dem.”

- Hvilke gaver er det Ånden gir, og hvem er det som får dem? spør Karen Margrete. - Hvorfor gir Ånden forskjellige gaver til ulike mennesker? Kan det tenkes at Ånden har gitt oss/ vil gi oss gaver som vi ennå ikke har oppdaget?

Dette er blant de spørsmålene Karen Margrete vil dykke ned i, så vi håper virkelig at du benytter sjansen til å få med deg denne flotte  og viktige undervisningen. 

Karen Margrete E. Mestad begynte som doktorgradsstipendiat i faget Praktisk teologi ved Misjonshøgskolen 1. September 2014. Hun kom direkte fra stillingen som sokneprest i Hundvåg menighet i Stavanger, hvor hun har arbeidet siden 2004.    

KarenMargreteEMestad

Les litt mer om Karen Margrete E. Mestad...

Les mer …

Når alt er nåde - Nytt Bibeldykk med Trond Hardeng - tirsdag 3. februar kl 19:30

Når alt er nåde. 


Hvis nåden blir en sovepute for slapp kristendom, da har vi misforstått. Det er nok av billigløsninger i vår tid. Bare den kan oppleve nåde som har kjent på Kristi krav/forbilde. Hvilke skriftsteder er sentrale i nådeforståelsen, dette må vi finne utav.

Dette er det andre av to BibelDykk som Trond Hardeng tar oss med på disse ukene. 20. Januar snakket han varmt, engasjert og inspirerende om en “Kristus etterfølgelse” – uten krav og stress. Vi skal få “hvile I nåden”.

Og det ledet oss inn på denne tirsdagens Bibeldykk med tema: Når alt er nåde.
NB! Du får fullt utbytte av denne bibeltimen, selv om du gikk glipp av den første... 

Når Trond Hardeng er dykkeleder blir det både engasjerende, trosstyrkende- og utfordrende, og svært mange pleier å finne veien til Duesalen i Ynglingen når han taler.

Les mer …