kfum stavanger handball 240

Bankkonti

 • Alle lag i KFUM Håndball blir tildelt en egen brukskonto av økonomiansvarlig.
 • Klubben har en driftskonto, en høyrentekonto. I tillegg kan klubben plassere overskuddslikviditet i pengemarkedsfond.
 • Lagene bestemmer selv hvem som skal disponere lagets bankkonti. Laget gir beskejd til klubbens økonomiansvarlige om dette, og økonomiansvarlig har ansvar for å behandele dette mot klubbens bank
 • Alle inn  og utbetalinger skal skje via bankkonto. Det skal aldri skje betalinger på vegne av klubb elelr lag via privatkonti.
 • Laget/klubben er ansvarlog for at det finnes bilag for alle inn ogutbetalinger fra lagets komto
 • Bilagene skal signeres og merkes med 
  • lag ( eksempelvis J07)
  • formål (konto xxxxx - ref klubbens kontoplan)
  • når betaling er skjedd
  • Klubbens skjema for utgiftsrefuisjon og reiseoppgjør skal benyttes
  • Ved kontantsalg ifm kiosk skal klubbens skjem for konmtantoppgjørfe benyttes og signers av to personer
 • Alle bilag skal scannes inn i Visma senest 1 måned etter transasjonsdatoen
 • Klubbens økonomiansvarlige skal ha innsyn og disposisjonsrett på alle lagkonti
 • Dersom et lag oppløses tilfaller midlene på lagkontoen klubben.