kfum stavanger handball 240

KFUMS kontoplan /Brukermanual - Visma

  • Du skal føre utgiftsrefusjoner betalt av laget og inntekter knyttet til lagets egne aktiviteter.
  • Laget skal merke alle bilag (utgiftsref, innbetalinger av doruller og loddbøker) med Lag, Konto, dag belastet bank og signere disse. Alle slike bilag skal scannes inn i Visma snarest. 
  • Innbetalinger (doruller og loddbøker) kan dokumenteres ved å scanne en bankutskrift og kan summeres til ett tall.
  • Alle lag må ha scannet alle bilag per kvartal ved utgangen av kvartalet.
  • Alle utbetalinger til trenere og dommere iht trenerkontrakter skal gjøres via klubben. 
  • Kostnader belastet av klubben (loddbøker, påmeldingsavgifter, klubbdugnader) blir belastet bankkonto og ført i Visma for laget av klubben.
  • Før alltid inntekter og kostnader brutto, feks egenandeler føres som inntekt og det egenandelene  er brukt til å finansierre føres som kostnad.

    Lagene kan bruke følgende kontoer

 

Inntekter

Kontonummer

Tittel

Bruk

3023

Sponsor/støtteinntekter,

Brukes for sponsor og støtteinntekter. All utfakturering skal gå via øko.ansvarlig.

3030

Dugnadsinntekter - klubb

Denne kontoen bruker lagene for å registrere klubb dugnads innbetalinger (eks toalettruller) fra spillere til lagets bankkonto. Klubben bruker samme konto når vi trekker lagene. Denne kontoen skal gå i null for laget, med mindre dere har solgt mer enn ”kvoten”

3031

Kiosksalg

 Brukes av lagene

3032

Dugnadsinntekter - lag prosjekter

Brukes av lagene for å registrere betalinger på aktiviteter de selv har initiert.

3036

Loddbøker

Lagene registrerer innbetalingen fra spiller loddbøker mot denne konto, og klubben bruker den samme når vi belaster lagene for disse. Denne kontoen skal gå i null for laget hvis alle har betalt de de skal.

3900

Andre driftsrelaterte inntekter

 Her kan dere føre andre inntekter

3950

Egenandeler

Egenandeler ifm turer etc

3951

Overføringer mellom klubb/lag

SKAL IKKE BRUKES AV LAG.

 

 

 

Utgifter

Kontonummer

Tekst

Bruke

5510

Påmeldingsavgifter turnering/ cup

Påmeldingsavgifter ikke dekket av klubben

5515

Andre kostnader turnering/cup

Hotell, mat, deltakerkort og reiser ikke dekket av klubb ifm cup og turneringer

5520

Dommerkostnader

Dommerkostnader betalt av laget- typisk ifm om-beramminger

5530

Kurs, trener og spillerutvikling

Kurs o.l   ikke dekket av klubben

5540

Hall-leie

Hall leie ikke dekket av klubben

5550

Drakter

Drakter ikke dekket av klubben

5560

Trener og oppmannskostnader

Lagets utbetalinger til trenere og oppmenn

5570

Materiell og utstyr

Evt. utgifter til utsyr ikke dekket av klubb

5580

Reisekostnader

Reisekostnader utbetalt av laget (km godtgjørsel, ferger etc)

5585

Andre reisekostnader

Hotell, mat og reiser ikke dekket av klubb ifm seriespill

5594

Dugnads/Arrangements-kostnader- lag

Brukes for lagets kostnader knyttet til egne inntekts-skapende arrangementer

5596

Loddbøker

SKAL IKKE BRUKES AV LAG

7795

Lagaktiviteter

Utgifter til lagsamlinger og sosiale aktiviteter.

7798

Andre kostnader

Annet

8179

Annen finanskostnad/inntekt

Bankomkostninger

 

 

Brukermanual_-_visma-1218.docx