kfum stavanger handball 240

Utfakturering

Alle inntekter som krever fakturering, skal fakturere via klubbens regnskapssystem av økonomiansvarlig. Oppmann er ansvarlig for å kontakte økonomiansvarlig ifm slik fakturering.