kfum stavanger handball 240

Oppmannen er ansvarlig for den ikke sportslige driften av laget, og er kontaktledd ift styre, sportslig utvalg og daglig leder. 

Oppmannen er ansvarlig for 

  • at alle spillere/trenere/andre på laget er registrert i ”MinIdrett”, og sørge for at personer som slutter umiddelbart blir slettet fra melemsregisteret. 
  • å kontrollere at alle spillere på laget har betalt lisens (fra fylte 13 år) og medlemskontingent
  • påmelding av laget til serie og turneringer
  • all dialog med materialforvalter ift laget behov for utstyr og drakter
  • å sette opp vaktlistene til sekretariatet ved kamparrangement. og sørge for nødvendig opplæring
  • innmelding av kampresultater (hjemmekamper) umiddelbart etter kampslutt til regionen.
  • ved omberamminger/kampendringer, å kontakte motstanders lag / leder og sørge for korrekt saksbehandling i.h.h.t. regelverket.
  • å organsiere turneringsdeltakelse og spillerlogsitikk sammen med trenere
  • å arrangere spillermøter og miljøkvelder for spillerne
  • å inspirere spillerne til å delta på Ynglingens samlinger før jul og påske.
  • å være bindeledd mellom foreldre og trenere 
  • å sikre at foreldregruppen engasjeres i lagets arbeid og arrangere min 2 foreldremøter hver sesong
  • organisere laget inntektsskapende arbeid (dugnader, kiosk, etc), og fordeling av oppgaver mellom foreldrene.
  • gjennomføringen av klubbens faste dugnader og lotterier for sitt lag.
  • disponering av lagskontoen og regsnskapsførsel iht klubbens retningslinjer. 
  • å utarbeide laget årsrapport som leveres sportslig leder i god tid før årsmøtet sammen med kampprotokoller.
  • stille på klubbens oppmannsmøter på vegne av laget
  • at alle ledere knyttet til laget har godkjent POLITIATTEST.
  • å organsiere evt underutvalg for å løse definerte oppgaver

 

 Lag  Oppmann  Mail  Telefon
 Damer  Marie Erga  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  
 Jenter 01  Vibeke Mølster  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 41518003 
 Jenter 02  Aina Haug    Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  91870760
 Jenter 03  Hanne Christin Kaland  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  99717051
 Jenter 04  Sissel Haarr  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  41477204
 Jenter 05  Elin Haarr  Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  99039861
 Jenter 06  Trygve Haave Andreassen   Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.  97512067
Jenter 07 Eileen Brundtland Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 92269895
Jenter 08 Kristin Eik Ravndal Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 41305481
Jenter 09 Eli Lokna Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 92641631
Jenter 10 Cathrine Enoksen Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.