kfum stavanger handball 240

Styret

Hvem skal sitte i styret?

Klubben har et eget styre og utvalg som rapporterer til styret. Som representanter til styre og utvalg utpeker hvert lag en representant. Disse representantene godkjennes av årsmøtet.

Tillitsvalgtes felles ansvarsområder.

Alle tillitsvalgte og frivillige har felles ansvar for:

 • Anerkjenne, etterleve og fremme KFUM håndball sine visjoner og ønskede arbeid for styrke klubbkulturen.
 • Støtte opp om tilknytningen til KFUK-KFUM, Ynglingen.
 • Støtter opp om å fremme fair play og et inkluderende miljø.
 • Stille lojalt opp på arrangementer og dugnad i regi av klubben.
 • Betale støtte kontingent til klubben for å sikre et godt grunnlag for tildeling av kommunalt driftsstøtte.
 • Sørge for god ”Hand Over” til nye tillitsvalgte.

Styrets oppgave

Styrets oppgave:

 • Organisere styreoppgaver og fordele verv
 • Ansvar for utviklingen av klubben.
 • Ansvar for klubbens økonomi og prioriteringer.
 • Arrangere klubbens årsmøte der alle betalende medlemmene over 16 år har stemmerett. I tillegg har foreldre og andre tillitsvalgte møterett.
 • Vedta og justere klubbens visjoner.
 • Bestemmer hvilke verdier og hvilket aktivitetsnivå som skal gjelde for våre lag, spillere og trenere. Dette på bakgrunn av hva som blir diskutert på trener/oppmannsmøtene i løpet av året.
 • Fordele oppgaver og ansvar for aktiviteter.