kfum stavanger handball 240

Info til Keeper Camp - utsolgt

keeper camp info

Keeper fra J2006 og eldre invitereres. Keeperne skal deles i 2 grupper avhengig av alder. Informasjonen om hvilken gruppe du tilhører til kommer senere.