Keeperskole på Knudamyrå, Forus, 28-30 mars

Det arrangeres keeperskole på Knudamyrå, Forus, 28-30 mars 2014

La vårsesongen starte med en keeperskole som gir motivasjon, mestring og utvikling!

Håper å kunne fylle det fantastiske anlegget med læringsvillig ungdom, både gutter og jenter!

Les mer …

Dugnad 2013 - Til Spillere og foreldre

Hei!

Det koster litt å drive en klubb, og det er en stadig jakt på inntekter. For å ha en bærekraftig økonomisk drift av KFUM Fotball, så er det et krav at hvert enkelt medlem bidrar med en kontingent og 2 dugnader:

  • Kontingent. Beløp vedtas hvert år på årsmøte. Kontingent i år er uforandret fra 2012.
  • Dugnad i form av loddbok pålydende 300,- kroner. Inntektene her går i sin helhet til Ynglingen, og denne dugnaden skjer i oktober hvert år.
  • Klubbens egen dugnad, som skjer på våren/sommeren. I fjor var dette salg av skrapelodd, mens i år har vi valgt å satse på salg av doble kort m/konvolutter.

Utover dette har klubben inntekter via fotballskolen som vi organiserer hver sommer, noe tilskudd fra kommune og idrettsråd, samt enkelte gaver og sponsortilskudd. Klubbens inntekter går til å dekke deltakelse i serie og turneringer, dommerutgifter for de eldste lagene, diverse utstyr, drakter, daglig leders 25% stilling via Ynglingen, samt bidrag til Norges KFUK – KFUM sentralt og lokalt.

Les mer …

Jenter 2003 til Agdercup

20130602 agdercup6

Helgen 1-2 juni 2013 dro 14 jenter fra 2003 laget til Flekkefjord for å delta på Agdercup. Det ble en flott helg med mange gode prestasjoner og mye kjekt sosialt for jentene. 

Les mer …