Årsmøte KFUM Stavanger Volleyball

Velkommen til årsmøte i KFUM Stavanger Volleyball 21.03.2017, kl 18.00 – 20.00

Sted: Ynglingehallen – Ytre Eiganes vei 21

 

Saksliste

Del 1 -18.00 - 19.00  Uformell del:

Markering av året som har gått, utmerkelser med litt kos og mat

Del 2 - 19.00 - 20.00 Formell del:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling, saksliste, forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Behandle årsberetning 2016, regnskap, behandle innkomne saker, budsjett, organisasjonsplan
 4. Fastsette kontingent
 5. Valg

 

 Vedlegg:

 1.  Agenda
 2.  Regnskap
 3.  Lov
 4.  Organisasjonsplan
 5.  Årsmelding - Generelt
 6.  Sportslig Årsmelding
 7.  Innstillinger fra valgkomitè
 8.  Budsjett

 

Saker til behandling sendes styret 14 dager før.

 Styreprotokoller finner du på denne lenken her.