Årsmøte KFUM Stavanger Volleyball

Velkommen til årsmøte i KFUM Stavanger Volleyball 19.03.2018, kl 18.00 – 21.00

Sted: Ynglingen – Ytre Eiganes vei 21

Del 1 - 18.00 - 19.00  Uformell del:

Markering av året som har gått, utmerkelser med litt kos og mat

Del 2 - 19.00 - 21.00 Formell del:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling, saksliste, forretningsorden.
 2. Velge dirigent, referent, medlemmer til å underskrive protokollen
 3. Behandle årsberetning 2017, regnskap, behandle innkomne saker, budsjett, organisasjonsplan
 4. Fastsette kontingent
 5. Valg

Vedlegg

 1. Agenda
 2. Resultat og balanse
 3. Lov
 4. Organisasjonsplan
 5. Årsmelding
 6. Valgkommiteens innstilling
 7. Budsjett

 

Saker til behandling sendes styret innen mandag 12 mars.

Link til styreprotokoller finner du her