kfum stavanger handball 240

Kiosk vakt og tips

At det er mulighet for å kjøpe litt drikke og noe å bite i bidrar både til det sosiale miljøet og trivselen ifm avvikling av kamper og turneringer, i tillegg til at det gir lagene en anledning til å fylle på i lagkassen. 

 

Styret har derfor fordelt kioskvakter som følger for 2018/2019 sesong.

KFUM HÅNDBALL KIOSK I YNGLINGEN

Dag/dato                  Ansvarlig lag                           Klokken                                               Reservelag

Lørdag 22.9 og søndag 23.9 henviser vi publikum til X-RUN kioskene!

Søndag 30.9                J-2007                             09.30-16.30 Aktivitetsserie                      ikke reserve

Søndag 21.10              J-2008                             09.30-13.30 Aktivitetsserie                      ikke reserve

Søndag 21.10             J-2004                              14.00-18.00                                                       J-2005

Søndag 04.11             J-2008                              09.30-17.00 Aktivitetsserie                      ikke reserve

Søndag 11.11             J-2008                              09.30-13.30 Aktivitetsserie                      ikke reserve

Søndag 11.11             J-2003                              14.00-18.30                                                       J-2004

Søndag 18.11             J-2006                              09.30-16.30                                                       J-2005

Søndag 02.12             J-2004                              11.30-18.30                                                  Damelaget

Søndag 09.12             J-2009                              09.30-13.30 Aktivitetsserie                      ikke reserve

Søndag 09.12             J-2005                              14.00-16.30                                             ikke reserve (kun 2 kamper)

Søndag 16.12             J-2003                              09.30-18.00                                                      J-2006

Ansvarlig lag må alltid sjekk banedagboken på https://www.handball.no/system/banedagbok/ for å se at det ikke er endringer på kampoppsettet.

Det lag som er tildelt kioskvakt står ansvarlig for at det er kiosk i Ynglingen i det angitte tidspunkt den tildelte dato. Skulle det ikke være mulig å arrangere kiosk, tilfaller kioskvakten det lag som står angitt i parantes. Lagene må ha avklart seg i mellom om hvem som har ansvaret for kiosken minst en uke før kiosk.

 

Det er ikke varer i kiosken lenger – laget må hente inn alt de ønsker å selge.  

  • Kaffe, saft, kaker og vafler er varer med god margin for laget. (tips: kaffe og vafler i hallen selger BRA)
  • På frukt gir BAMA 60% rabatt til laget via Idrettsfruktordningen ( Se Økonomi/Leverandøravtaler)
  • Kiwi Sandal gir på visse vilkår anledning til retur av usolgte, uåpnede varer. Avtal dette direkte med Rita ifm uttak av varer.
  • Klubben (materialforvalter) har kort som gjøre at en kan kjøpe varer på KontantEngros på Sola. Husk, sjekk prisene, for av og til kan Kiwi eller Rema være like billig.

Bruk Vipps, og  husk å lage en stor plakat med lagnummeret.

 

Økter a 2 timer anbefales på de som skal stå i kiosken. Det skal være minst en vosken til stede.

 

Det anbefales som et minimum at det alltid tilbys kaffe ifm kamper og arrangementer

 

Kontantsalg gjøres opp umiddelbart etter arrangemenetet, og mottat beløp skal dokumentres med "oppgjørsskjema" (Nyttig info/div. Skjema) som skal underskrives av minst 2 personer.

Husk å møte opp i kiosken noen dager før arrangement for å få nøkler og opplæring.

Kontakt  Olav Østerhus hos Ynglingen for å avklare om kiosken kan disponerers.