kfum stavanger handball 240

KåFå Flagg ifm kampaktiviter

Det lag som er ansvarlig for kiosk er også ansvarlig for å sette opp KåFÅ flagg utenfor hovedinngangen ifm kampaktiviter. Laget er og ansvarlig for å ta disse ned etter at arrangementet er avsluttet. Flaggene er ca 3 meter høye og oppbevares i under disken i kiosken i hallen.

Flaggene skal de sikres ved bruk av vannsekk ( medfølger).