kfum stavanger handball 240

Sportslige visjon og målsetninger

Visjon

KFUM Håndball skal være en håndballklubb med et mål om å skape langt og positivt engasjement i håndballen. Lek, trivsel og sportslig utvikling for enkeltspillere og laget står i sentrum.

Kjenntegn:

 • Spillere som trives og bidrar i et godt sosialt miljø.
 • Trenere som er inkluderende og som fremmer fair play.
 • Foreldre som anerkjenner gode prestasjoner på banen, også når de utføres av motstandere/dommere.

Konkrete sportslige målsettinger:

 • J 6-16 år: Klubben skal ha lag i hvert årstrinn.
 • J9 – 14 år: Etablert ordning for hospitering der det legges til rette for at min 3 spillere kan trene/spille sammen med årskullet over.
 • J11 – 14 år: Ett lag i på nivå 1 («øvet») og ett på nivå 2 («uøvet»/»bredde») i hvert årstrinn.
 • J15 – 16 år: Minst ett lag påmeldt i hvert årstrinn.
  - I årsklasser der dette laget er på nivå 2 skal det legges til rette for at spillere som ønsker ytterligere satsing kan gå over til en annen klubb med høyere sportslige ambisjoner.
  - I årsklasser med høyere sportslige ambisjoner bør det søkes samarbeid med en annen klubb for sammen å danne et satsingslag – i slike tilfeller bør KFUM være den førende klubben.

Dommere:

 • Utdanne nok dommere slik at vi oppfyller kravet fra Regionen til dommerkvote hvert år.
 • Tilby kurs for å utdanne nye dommere.

Trenere:

 • Ha trener team (2 stk.)for hvert av årskullene.
 • Tilby trenere fra 10 - 16 deltakelse på trenerkurs hver sesong der klubben dekker utgiftene.