Økonomi og dugnad

DSC 1327 lite KIOSK

medlemskontingent, treningsavgift og dugnad

En del av treningsavgiften er loddsalg en gang per år der inntekten går til Ynglingen som "hall leie".
I tillegg er medlemmer og/eller foresatte med på salg av toalettpapir to ganger per år, foruten deltakelse på sportslige arrangment i regi av klubben. Årsmøtet gir føringer for omfang av dugnad og loddsalg via budsjettet. Se ytterligere informasjon i vår organisasjonsplan.
 
Etterhvert som medlemmene blir eldre og deltar på høyere nivå må medlemmene også påregne å betale egenandeler for lengre reiser og opphold knyttet til divisjonsspill og Norgesmesterskap etc.
Medlemmer og foreldre i vårt idrettslag er også med på alminnelige bidrag;  som å stille opp under arrangementer - noe vi ser  bidrar til det sosiale miljøet i og rundt lagene våre. Idrettslaget forventer også at medlemmenes foresatte trør til for felleskapet fra tid til annen. 
 
Idrettslaget mottar årlig  økonomisk støtte fra kommunen via idrettsrådet, søker momskompensasjon og får sin del av spillemidlenen via Lokale AktivitetsMidler (LAM). En stor inntekt for kubben kommer fra større nasjonale arrangementer når vi er heldige å få disse tildelt.