Vurdering: /5 ( Vurderinger)
/26

Bilder fra loppemarkedet lørdag 18. januar 2014, arrangert av Ys men.