Årsmøte i Ynglingen 14. mars kl 1900

Stavanger KFUK-KFUM Ynglingen avholder ordinært årsmøte i Ynglingen, tirsdag 14. mars kl 19.00

Saker i henhold til lovene:

Årsmelding
Årsregnskap
Valg av Hovedstyre
Fastsettelse av kontingent for 2017

I følge lovene skal lovendringsforslag skal være innmeldt senest 3 uker før årsmøtet.

Hovedstyret