Nei til nytt navn

Landsmøte i Norges KFUK-KFUM ville ikke endre navnet på organisasjonen. Forslaget om å endre navnet til KFUM Norge fikk 81 av de 170 stemmene på Landsmøte og var dermed avvist. Et benkeforslag på Norges Kristelige Ungdomsforbund fikk heller ikke flertall, dermed blir det som det var; KFUK-KFUM.

Landsmøte vedtok imidlertid et lovforslag som forplikter alle organisasjonens ledd til å bruke organisasjonsnavnet KFUK-KFUM i all profilering.

 

 

Loppemarked 24. og 25. mai 2014

Ynglingens ungdom arrangerer loppemarked til inntekt for Madagaskartur.

Åpningstider:

Lørdag: 10-14

Søndag: 12-14

Lopper kan leveres fredag 23. mai mellom 16 og 21. Spørsmål angående levering - ring 47261918

 

Medlemskontingent 2014

Ynglingen er en frivillig organisasjon, eid av sine medlemmer.

Foreningens formål er å drive kristent arbeid for barn, unge og voksne i Stavanger. «Foreningen har til formål å fremme levende kristendom, med en harmonisk utvikling av mennesket til aktiv tjeneste i hjem og samfunn» heter det i formålsparagrafen.

Les mer …

Årsfest søndag 16 mars

Velkommen til årsfest i Stavanger KFUK KFUM, Ynglingen søndag 16. mars kl 19.30

Vi har årsfesten i Treffen kafe og benytter anledningen til en «Kunstreise» gjennom utstillingen til KFUM-kunst i Hæremsalen.

Les mer …

Seinsommartreff

Komiteen for KFUK-KFUM sine Seinsommartreff har også i år gleda av å kunne innby rørsla sine mange seniormedlemmer til herlege dagar på Rødungstøl Høgfjellshotell.

Vi snakkar om Bergsjøområdet i fjella ovanfor Ål i Hallingdal.

Les mer …

Ynglingens årsmøte

Ynglingens årsmøte har vært berammet til onsdag 19. februar.

Det er i dag bestemt  at vi skal utsette årsmøtet til mandag 10. mars, kl. 19.00 i Ynglingen.

Avgjørelsen om å utsette årsmøtet er tatt av rent praktiske grunner.

Ressursmobilisering – Høringsnotat fra Norges KFUK-KFUM

Ressursmobilisering – Høringsnotat fra Norges KFUK-KFUM

Landsmøte i 2013 vedtok å nedsette et utvalg som skulle utrede hvordan Norges KFUK-KFUM er organisert og hvorvidt vi forvalter de ressursene vi har på en rasjonell og fornuftig måte.

Utredningen er lett å finne på Norges KFUK-KFUMs hjemmesider på denne lenken. På KFUK-KFUMs hjemmesider er det også lagt til rette for kommentarer og for diskusjon på sosiale medier. Tilbakemelding fra kretser, foreninger og medlemmer skal skrives inn i et tilbakemeldingsskjema som står i utredningens kapittel 8.

Les mer …

Ny adresse

Ynglingen har fått ny adresse, men er på samme plassen.

Adressen er: Ytre Eiganesvei 21, 4022 Stavanger