Alle er velkommen til informasjon og meningsutveksling i forbindelse med planer om ny hall

12. MARS 2019 KL 19 Hæremsalen – Ynglingen

Nå med vedlagt * tegninger av hall, *økonomisk oversikt og *skriv om forhold mellom Ynglingehallen AS og Ynglingen og *risiko, kalkyle og finansiering av ny aktivitetshall

2019.02_Invitasjon_til_møte_12.03.2019_1.pdf

* 2019.03.08_Ny_aktivitetshall_del_1.pdf

* 2019.03.06_Ny_aktivitetshall_del_2.pdf

* 2019.03.08_Ny_aktivitetshall_del_3.pdf

* 2019.03.08_Ny_aktivitetshall_del_4.pdf

NY HALL?
 
Invitasjon til informasjon og meningsutveksling: 12. MARS 2019 KL 19 Hæremsalen – Ynglingen
 
Hvilket behov har KFUK-KFUM Ynglingen for å bygge ny hall? Vi ønsker medlemsvekst. Vi ønsker mer aktivitet i hallen. Vi ønsker mangfold av aktiviteter. Vi ønsker å tenke nytt, ikke bare større. Og: Er dette realistisk?
 
Eiendomsutvalget ønsker velkommen til møte om planene om Aktivitetshall.
 
 
På møtet vil vi forsøke å se på: - Hva består planene i, hva skal bygges? - Hva er kostnadene? Finansiering? Ansvar for lån? - Drift, hva koster det og hva er inntektene? - Hvordan vil dette påvirke Ynglingen ellers? - Hvordan passer dette med Ynglingens planer og strategi?
 
Eiendomsutvalget vil legge ut informasjon på www.ynglingen.no etter hvert.
 
Spørsmålet om bygging av aktivitetshall vil bli tatt opp på Ynglingens årsmøte 27. mars 2019. Dette møtet er et ledd i arbeidet for å gi de opplysninger som våre medlemmer bør ha tilgang til før årsmøtet. Det blir selvfølgelig også anledning til å ta opp andre ting og gi eiendomsutvalget og hovedstyret en tilbakemelding slik at usikkerhet og risiko rundt prosjektet kan bli grundig vurdert og diskutert.
 
 
De som inviterer er: Eiendomsutvalget Geir Hasle Amundsen  Harald Halvorsen Christian Berven Arne Thorsen Etter oppdrag fra Hovedstyret: v/ Olav Klungtveit