Årsmøte i KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen 27. mars kl 19.00

KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen avholder ordinært årsmøte i Ynglingen, onsdag 27. mars kl 19.00

 Saksliste_ÅRSMØTE_2019.docx

 

Vedlegg:

Lover for KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen

2015.03_Lover_for_Ynglingen_oppdat._2015.pdf

 

Innkomne saker:

Sak 8.1

SKISSE.IDE.ORG.YNGLINGEN.docx Forslag fra Magne Nesvik

Sak 8.2, 8.3, 8.4, 8.5:

Forslag_som_ønskes_tatt_opp_på_årsmøtet_i_Stavanger_KFUK.docx

 

Protokoll Årsmøte 2018:

Protokoll_Årsmøte_2018_Stavanger_KFUM_KFUM_Ynglingen.pdf