Nytt Lille-lørdag!

Aud Riise, Foretakstillitsvalgt, kommer til Lille-lørdag for å belyse temaet «hverdagen som tillitsvalgt på et stort sykehus».

Som vanlig tar vi med en matbit hver, så deler vi på det vi har, og skaper et herlig måltid sammen.

Ta gjerne med deg en venn eller to - vel møtt!

Lille-lørdag er et uhøytidelig møtested for Ynglingevenner med en ikke alt for fjern fortid i en av foreningens avdelinger. Du vil helt sikkert møte kjente fjes og er hjertelig velkommen onsdag 30 september kl 1930.

Kontingent til Ynglingen 2015

Kjære Ynglingevenner

Foreningen har hatt årsmøte.

Årsmeldingen forteller oss at Sky Sing, idrettsarbeidet, speiderarbeidet og alle våre tiltak for voksne går godt. KITT, samarbeidet med menighetene om konfirmanter etter konfirmasjonen, er en spennende satsing som vi har store forventinger til. Det har vi også til «Ynglingen familie» som er vår satsing på barn og unge familier.

Les mer …

Berit Ellingsen til minne

beritellingsenBerit Ellingsen gikk bort .29. august 2014.. Hun hadde da fullført sitt kall og vært trofasthet i den tjenesten hun brant for; nemlig å vise andre veien til et liv i Herrens tjeneste.

Vi er mange som minnes henne som en usedvanlig god og trofast venn. Hun hadde alltid syn for andres ve' og vel. Ikke minst «storfamilien» fikk dra nytte av hennes kunnskaper og omsorg.
Hun var aktiv oppofrende og påtok seg mange oppgaver i forbindelse med arrangementer i foreningen. Ofte var det hun som stod for matservering og det var Berit som ordnet med rene duker og mange andre praktiske gjøremål. Hun sparte aldri seg selv. Var det ingen som kunne løse et eventuelt problem, tok Berit ansvar og fant løsninger.

Les mer …

Årsfest i Ynglingen søndag 22. mars kl 19.30

Ynglingen har hatt årsmøte og begynt på sitt 147. virkeår. Tradisjon tro skal et nytt arbeidsår markeres med årsfest. Alle er velkomne til Ynglingen på søndag!

Tale ved Hans Eivind Riise; Tema: "Vet du egentlig hvem du er?"

Speiderne i Ynglingen, 25. Stavanger, presenterer seg. Dirigentene i Sky Sing; Inger og Harald står for det musikalske innslaget. Takk til avtroppende og velkommen til nye styremedlemmer.

God mat og god drøs. Entre kr 150

Spennende årsmøte tok viktige avgjørelser

Olav Klungtveit ble gjenvalgt som leder av hovedstyret i Ynglingen på årsmøtet 25. februar.

De fleste av foreningsstyrets forslag til endringer av lovene fikk også det nødvendige 2/3 flertall av stemmene. Dermed har foreningen ikke lenger to styrer, ett foreningsstyre og ett eiendomsstyre, men ett Hovedstyre som består av to utvalg, et programutvalg og et eiendomsutvalg.

Før årsmøtet tok stilling til lovforslagene, hadde de frammøte medlemmene godkjent årsmeldingen og regnskapene med noen små korreksjoner. I foreningens årsmelding var bærekraftutvalgets innstilling omtalt. Styret ville ikke anbefale konklusjonen i utvalgets innstilling, som var å selge Vier, men «hva vil da styret egentlig gjøre»? ble det spurt. Bærekraftutvalgets konklusjon er at foreningens økonomi ikke gir rom til å ansette to programmedarbeidere, og da lykkes ikke foreningen med sitt oppdrag. Årsmøte tok ikke debatten, så usikkerheten omkring foreningens framtid i et tiårsperspektiv blir nok tema også for det nyvalgte hovedstyre.

Les mer …

Ynglingeposten Desember 2014

Desemberutgaven av Ynglingeposten. Les mer om:

  • Kviss, Kvess Kapell
  • Feire Jul
  • Julemesse, juletrær og julebord
  • Medlemsutlodningen
  • Bærekraftutvalget
  • Bispevisitas
  • Julebord for frivillig stab
  • Andakten
Les mer …

Ynglingens medlemslotteri 2014 er trukket

Gevinst nr 1: Kunstverk fra Ynglingens kunst (kr 5.000,-): Bok nr 1009 lodd nr 2

Kåre Andreassen tlf 90058197

Gevinst nr 2: Gavekort fra Stavanger Konserthus (kr 1.000,-): Bok 1150 lodd nr 2

Anne Margrethe Aasland tlf 51520695

Gevinst nr 3: Gavekort fra Stavanger Konserthus (kr 1.000,-): Bok nr 1046 lodd nr 2

Mia og Kjell Harbo, tlf 51557265

Les mer …