Årsfest i Ynglingen søndag 22. mars kl 19.30

Ynglingen har hatt årsmøte og begynt på sitt 147. virkeår. Tradisjon tro skal et nytt arbeidsår markeres med årsfest. Alle er velkomne til Ynglingen på søndag!

Tale ved Hans Eivind Riise; Tema: "Vet du egentlig hvem du er?"

Speiderne i Ynglingen, 25. Stavanger, presenterer seg. Dirigentene i Sky Sing; Inger og Harald står for det musikalske innslaget. Takk til avtroppende og velkommen til nye styremedlemmer.

God mat og god drøs. Entre kr 150

Spennende årsmøte tok viktige avgjørelser

Olav Klungtveit ble gjenvalgt som leder av hovedstyret i Ynglingen på årsmøtet 25. februar.

De fleste av foreningsstyrets forslag til endringer av lovene fikk også det nødvendige 2/3 flertall av stemmene. Dermed har foreningen ikke lenger to styrer, ett foreningsstyre og ett eiendomsstyre, men ett Hovedstyre som består av to utvalg, et programutvalg og et eiendomsutvalg.

Før årsmøtet tok stilling til lovforslagene, hadde de frammøte medlemmene godkjent årsmeldingen og regnskapene med noen små korreksjoner. I foreningens årsmelding var bærekraftutvalgets innstilling omtalt. Styret ville ikke anbefale konklusjonen i utvalgets innstilling, som var å selge Vier, men «hva vil da styret egentlig gjøre»? ble det spurt. Bærekraftutvalgets konklusjon er at foreningens økonomi ikke gir rom til å ansette to programmedarbeidere, og da lykkes ikke foreningen med sitt oppdrag. Årsmøte tok ikke debatten, så usikkerheten omkring foreningens framtid i et tiårsperspektiv blir nok tema også for det nyvalgte hovedstyre.

Les mer …

Ynglingeposten Desember 2014

Desemberutgaven av Ynglingeposten. Les mer om:

 • Kviss, Kvess Kapell
 • Feire Jul
 • Julemesse, juletrær og julebord
 • Medlemsutlodningen
 • Bærekraftutvalget
 • Bispevisitas
 • Julebord for frivillig stab
 • Andakten
Les mer …

Ynglingens medlemslotteri 2014 er trukket

Gevinst nr 1: Kunstverk fra Ynglingens kunst (kr 5.000,-): Bok nr 1009 lodd nr 2

Kåre Andreassen tlf 90058197

Gevinst nr 2: Gavekort fra Stavanger Konserthus (kr 1.000,-): Bok 1150 lodd nr 2

Anne Margrethe Aasland tlf 51520695

Gevinst nr 3: Gavekort fra Stavanger Konserthus (kr 1.000,-): Bok nr 1046 lodd nr 2

Mia og Kjell Harbo, tlf 51557265

Les mer …

Gamle og nye venner møtes.....

Datoen for årets vennefest er 9. november, en søndagskveld kl 19.30 Programmet vil bære preg av Madgaskarturen som mange både gamle og nye Ynglingevenner var med på. Sky Sing synger og Kian Reme taler. Kian er dialogprest i Stavanger, i den rollen møter han mange mennesker med andre livssyn enn det kristne. Tema for talen er «dialog eller monolog».

Som vanlig mye god mat og tid til en god drøs.

Ynglingens julemesse

Ynglingens julemesse arrangeres Lørdag 22.November Kl.11.00 i Ynglingen

 • JULEGAVESALG
 • ÅRESALG / LODDSALG
 • KATTEN I SEKKEN
 • ANDAKT
 • KAFÉ – salg av grøt, kaker, smørbrød, kaffe og brus

Vi åpner for en titterunde kl. 10.30

pdfJulemesseplakat 2014

Bidrag  kan leveres:  Torsdag  20.11 kl. 18.00 og Fredag 21.11  kl. 17.00

Lopper til loppemarked

Nå begynner vi å samle! lopper. Loppetelefonen har fått nytt nummer: 48147091

Stavanger Ys men skal ha loppemarked i januar. Nå begynner innsamlingen av lopper. Alle som har lopper de gjerne vil ha solgt til inntekt for Ynglingen, kan levere i Ynglingen fredag 24. fra kl 18.til 20 eller lørdag 25.oktober mellom 10 og 14.

Hvis du ikke kan levere lopper i Ynglingen, kan du ringe "loppetelefonen" og avtale henting fredag og lørdag. Loppetelefonen har nummer:48147091. Dette er første "hente loppehelg" Det kommer flere!

Ynglingeposten august 2014

Vel overstått sommerferie.

Hjulene ruller igjen etter en lang og begivenhetsrik sommer med unormalt mye godt og tjenlig vær for de av oss som hadde sommerleir som en del av programmet.

Les mer …