Kjære Ynglingevenner

Lille Lørdag på en onsdag

Et nytt tilbud for voksne hadde kick off onsdag 4. juni. «Lille lørdag på en onsdag» ga mange noe å tenke tilbake på, og det var også hensikten. Vi håper å kunne bli et nytt tilbud til voksne som har hatt gode opplevelser i Ynglingen tidligere, men også nå voksne som kan tenke seg et miljø og som gjerne har barn og ungdommer i Ynglingen nå.

Vi var ca 20 voksne som stilte på arrangementet . Alle hadde med seg litt kveldsmat og kvelden startet med et godt måltid. Mange av de frammøtte har hatt tilknytning til Ynglingen, men det var også noen «nye». Kari Holm fortalte om lille lørdag-konseptet og vi fikk god respons rundt bordene. Tor Magne Nesvik var invitert til kveldens innlegg som hadde fått tittelen «Templer på Manhatten» Han fortalte fra en studietur tiol New York og ulike gudstjenester som de hadde deltatt på. Han utfordret oss rundt bordene vedrørende deltakelse i kirken og om kirken har funnet sin «riktige» Gudstjenesteform. Vi ble enige om at et spennende første steg kunne være å delta på alternativ messe i St.Petri på torsdager.

Vi fikk også god respons på å synge sammen og Hans Eivind hadde kopiert opp sanger, men måtte supplere undervegs fordi sanggleden tok overhånd...

Til slutt tok vi en runde rundt bordet og det er allerede tre av deltakerne som ønsker å dele aktuelle temaer på kvelder utover høsten.

Vi gleder oss til fortsettelsen og tar gjerne imot nye medlemmer.

Les mer …

Landsmøte i Norges KFUK-KFUM ville ikke endre navnet på organisasjonen. Forslaget om å endre navnet til KFUM Norge fikk 81 av de 170 stemmene på Landsmøte og var dermed avvist. Et benkeforslag på Norges Kristelige Ungdomsforbund fikk heller ikke flertall, dermed blir det som det var; KFUK-KFUM.

Landsmøte vedtok imidlertid et lovforslag som forplikter alle organisasjonens ledd til å bruke organisasjonsnavnet KFUK-KFUM i all profilering.

 

 

Ynglingens ungdom arrangerer loppemarked til inntekt for Madagaskartur.

Åpningstider:

Lørdag: 10-14

Søndag: 12-14

Lopper kan leveres fredag 23. mai mellom 16 og 21. Spørsmål angående levering - ring 47261918

 

Ynglingen er en frivillig organisasjon, eid av sine medlemmer.

Foreningens formål er å drive kristent arbeid for barn, unge og voksne i Stavanger. «Foreningen har til formål å fremme levende kristendom, med en harmonisk utvikling av mennesket til aktiv tjeneste i hjem og samfunn» heter det i formålsparagrafen.

Les mer …

Kjære Ynglingevenner

Årsmøtet for 2013

Stavanger KFUK-KFUM har hatt årsmøte og valgt nytt styre. På årsmøtet var det ingen kandidat til ledervervet, så den posten må vi vente med til det har vært avholdt ekstraordinært årsmøte den 28. april.

Det har imidlertid lykkes oss å finne en god kandidat. Når vi møtes den 28. april, stiller Olav Klungtveit til valg som foreningsleder, og det skal vel noe til at han ikke blir valgt!

Les mer …

Velkommen til årsfest i Stavanger KFUK KFUM, Ynglingen søndag 16. mars kl 19.30

Vi har årsfesten i Treffen kafe og benytter anledningen til en «Kunstreise» gjennom utstillingen til KFUM-kunst i Hæremsalen.

Les mer …

Komiteen for KFUK-KFUM sine Seinsommartreff har også i år gleda av å kunne innby rørsla sine mange seniormedlemmer til herlege dagar på Rødungstøl Høgfjellshotell.

Vi snakkar om Bergsjøområdet i fjella ovanfor Ål i Hallingdal.

Les mer …

Ynglingens årsmøte har vært berammet til onsdag 19. februar.

Det er i dag bestemt  at vi skal utsette årsmøtet til mandag 10. mars, kl. 19.00 i Ynglingen.

Avgjørelsen om å utsette årsmøtet er tatt av rent praktiske grunner.