Årsfest søndag 16 mars

Velkommen til årsfest i Stavanger KFUK KFUM, Ynglingen søndag 16. mars kl 19.30

Vi har årsfesten i Treffen kafe og benytter anledningen til en «Kunstreise» gjennom utstillingen til KFUM-kunst i Hæremsalen.

Les mer …

Seinsommartreff

Komiteen for KFUK-KFUM sine Seinsommartreff har også i år gleda av å kunne innby rørsla sine mange seniormedlemmer til herlege dagar på Rødungstøl Høgfjellshotell.

Vi snakkar om Bergsjøområdet i fjella ovanfor Ål i Hallingdal.

Les mer …

Ynglingens årsmøte

Ynglingens årsmøte har vært berammet til onsdag 19. februar.

Det er i dag bestemt  at vi skal utsette årsmøtet til mandag 10. mars, kl. 19.00 i Ynglingen.

Avgjørelsen om å utsette årsmøtet er tatt av rent praktiske grunner.

Ressursmobilisering – Høringsnotat fra Norges KFUK-KFUM

Ressursmobilisering – Høringsnotat fra Norges KFUK-KFUM

Landsmøte i 2013 vedtok å nedsette et utvalg som skulle utrede hvordan Norges KFUK-KFUM er organisert og hvorvidt vi forvalter de ressursene vi har på en rasjonell og fornuftig måte.

Utredningen er lett å finne på Norges KFUK-KFUMs hjemmesider på denne lenken. På KFUK-KFUMs hjemmesider er det også lagt til rette for kommentarer og for diskusjon på sosiale medier. Tilbakemelding fra kretser, foreninger og medlemmer skal skrives inn i et tilbakemeldingsskjema som står i utredningens kapittel 8.

Les mer …

Ny adresse

Ynglingen har fått ny adresse, men er på samme plassen.

Adressen er: Ytre Eiganesvei 21, 4022 Stavanger