Ynglingeposten Mars 2014

Kjære Ynglingevenner

Årsmøtet for 2013

Stavanger KFUK-KFUM har hatt årsmøte og valgt nytt styre. På årsmøtet var det ingen kandidat til ledervervet, så den posten må vi vente med til det har vært avholdt ekstraordinært årsmøte den 28. april.

Det har imidlertid lykkes oss å finne en god kandidat. Når vi møtes den 28. april, stiller Olav Klungtveit til valg som foreningsleder, og det skal vel noe til at han ikke blir valgt!

De andre i styret er Kari Holm, Helge Torgersen, Sindre Immerstein, Hans Eivind Riise, Ole Henrik Brown, Bjørn Enoksen Ristesund og Einar Egenberg.

På årsmøtet ble det lagt fram en fyldig årsmelding som fortalte om stor aktivitet i foreningen. Det er imidlertid et tankekors at vi sliter med det vi har som vårt primære formål, kristent barne- og ungdomsarbeid, mens vi har et blomstrende voksenarbeid. Men vi skal heller ikke svartmale situasjonen: Både våre tre KFUM-idrettslag, Ynglingespeiderne, Knerten og Sky Sing la fram flotte årsmeldinger som fortalte om stor aktivitet.

Foreningen hadde et overskudd i 2013 på ca kr 180000. Det er vi selvsagt kjempefornøyd med. Samtidig ser vi at våre inntekter i stor grad går til å dekke driftsutgiftene på bygget. Vi har ikke anledning til å tilsette medarbeidere som kan prioritere å sette i gang nytt barne- og ungdomsarbeid.

På sitt første styremøte bestemte Foreningsstyre seg for å sette ned et bærekraftutvalg som skal vurdere foreningens økonomi på kort og lang sikt. Hensikten må være å finne en driftsform som gjør det mulig for oss å realisere vårt primære formål, barn og unge for Kristus.

Konf- cup

Fredag 28. mars fylte nærmere 400 konfirmanter Ynglingen fra kjeller til loft. Foreningen er vertskap for konfirmanter fra flere menigheter både i vår bydel og fra andre bydeler. Konfirmantene har en rekke aktivitetstilbud og seminarer i løpet av kvelden. Det går mot finaler i turneringene når klokka nærmer seg 22, og deretter gikk hele konfirmantflokken til Stokka kirke for kveldsgudstjeneste.

Konf-cup er en fin anledning for Ynglingen å presentere vårt ungdomsarbeid og en mulighet for menighetene å gjøre noe litt annerledes enn det de ellers bruker konfirmanttimene til.

GospelGathering

28.-30. mars ble GospelGathering arrangert i Sola kulturhus. GG er en ungdomskorfestival som tilbyr seminarer, eller wokshops, for hele kormiljøet - sangere, dansere, teknikere og band.

I 2014 hadde GG i overkant av 70 deltakere, og inkludert stab og frivillige var over 100 stykker i sving i løpet av helgen for å arrangere øvelser, konserter, gudstjeneste, teambuilding og servere mat.

Ynglingens eget tensing-kor, SkySing, har vært en av tre arrangører av GospelGathering siden 2009. I år arrangerte de GG sammen med Confession fra Sola og Lura Ten-sing.

GospelGathering 2014 var en suksess - alt som var planlagt gikk på skinner, ungdommene reiste hjem fulle av inspirasjon og med slitne kropper og stemmer - akkurat slik en festival skal være!

Sky Sing til Madagaskar

I høstferien i 2014 skal en gruppe ungdommer fra Ynglingen med Sky Sing i spissen til Madagaskar. Det er ingen billig reise, og i uke 14 arrangerte gruppen som skal reise, lotteri på Amfi Madla. Etter tre av fire dager var det blitt samlet inn like under 20.000 kroner. Det er et veldig fint resultat som gir inspirasjon og vilje til å stå på mer for å tjene inn penger til turen gjennom dugnader.

Kviss, Kvess og Kapell

I Ynglingen har vi tre idrettslag, KFUM Håndball, KFUM Volleyball og KFUM Fotball. I idrettslagene våre samles barn og unge for å trene og spille kamp. Derfor er det ikke så ofte vi får anledning til å presentere K-en for idrettsmedlemmene våre. KKK samler spillerne fra lagene til litt kvess i kafeen, en kviss rundt bordene og en andakt i kapellet.

KKK knyttes først og fremst til jul og påske, men vi skulle gjerne hatt kapasitet til å gi et miljøtilbud også ved sesongstart og som en sesongavslutning.

I forbindelse med påsken har ca 10 lag hatt hver sin KKK-kveld.

Nytt Kretsstyre

Rogaland Krets av Norges KFUK-KFUM har ikke hatt et fungerende styre de siste årene. Finn Pedersen har ivaretatt kretsens forpliktelser overfor forbund og foreninger. Det skal han takkes for – uten Finn hadde kretsen blitt nedlagt i denne perioden. Nå er det avholdt årsmøte og valgt nytt styre.

Ny kretsleder for Rogaland er Ole Berge, tidligere kultursjef i Sandnes, men med en (fjern) fortid som kretssekretær tidlig på 70- tallet. Ole får med seg Finn Pedersen, Stavanger som kasserer og Anne Magrethe Larsen, Flekkefjord og Alfred Askevold, Sandnes som styremedlemmer.

På årsmøtet presenterte Ole seg og argumenterte for betydningen av et aktivt kretsledd. Etter en presentasjon av hans tanker om arbeidsform, ble deltakerne utfordret på å komme med innspill til kretsstyret om de viktigste utfordringene. Ole minnet om at det meste av arbeidet må skje ved frivillighet, og at det derfor er viktig å ha realistiske forventninger.

Medlemskontingenten for 2014

Ynglingen fikk medlemskontingent fra 180 medlemmer i 2013. Vi håper på vekst i antallet voksne betalende medlemmer også i 2014. Er 200 et realistisk mål?
Alle som var medlemmer i 2013 får mail eller brev i posten med alle opplysninger om kontingenten.

Mange flere får dette brevet. Hvis du som akkurat nå har lest siste nummer av Ynglingenytt vil bli medlem i 2014, er satsen for voksne kr 800, for pensjonister kr 600 og for voksne under mellom 16 og 30 år kr 400.

Uansett alder; Beløpet innbetales til kontonr 32010512734

Se vi går opp til Jerusalem

Vi skal snart feire påske. Det har vært mye vårsol i bakkene de siste ukene. Kanskje er det så som så med snøen i fjellet. Hjemmepåske eller bypåske kan gi oss en sjanse til å komme tettere på påskebudskapet.

Det er en trist historie med en lykkelig slutt, det vet vi alle. Men hva mer rommer budskapet? Lyset som driver mørket bort; og livet som vinner over døden er glesdesbudskapet.

Menneskene som roper «Hosianna» den ene dagen og «korstfest, korsfest» den neste er en tankevekkende beskrivelse av menneskeheten, oss og alle andre. Vi vil så gjerne, men svikter før hanen galer.

Å være kristen er å leve i spenningen mellom det gode og det onde, mellom lyset og mørket, mellom livet og døden, men med vissheten om at «døden oppslukt er til seier»

God påske

Hilsen

Ynglingen

Magne Nesvik
Fungerende foreningfsleder