Ynglingeposten august 2014

Vel overstått sommerferie.

Hjulene ruller igjen etter en lang og begivenhetsrik sommer med unormalt mye godt og tjenlig vær for de av oss som hadde sommerleir som en del av programmet.

Speiderne i Ynglingen dro i år til Asker på leir. Fra Ynglingen reiste 33 speidere, mens det fra hele Rogaland var 800 speidere på tur østover. Lederne melder tilbake om en kjempekjekk leir med totalt 5500 deltaker under mottoet «Tett på»
Noen av ukens høydepunkter var:

  • bygging/reising av leir - for noen var det aller første gang de satt ved egetprodusert bord.
  • Konsert med Trine Rein og Christian Ingbrigtsen som fremførte leirsangen «Closer".
  • Norges første speiderbryllup hvor to fra Rogaland giftet seg.
  • Bibeltimer, haik, leirbål - nye vennskap og spennende aktiviteter
  • Globalløpet og «Speidertivoli" til inntekt for speiderarbeid i Tanzania - vi samlet inn over 600 000,-! (mer enn det TT klarte:-)

 

Stort sett hadde de fint vær og sol hele uken, og kan være glade for at det ikke var uken etterpå det var leir.

Vier har det vært fullt kjør hele sommeren. Jan Erik Løkken er foreningens mann på post når Stavanger kommune kommer med «Fiks ferige ferie» i til sammen 4 uker. Nytt av året var nytt kjøkken. Etter noen små justeringer med plater og ovner ble det godt mottatt. På Vier kan lange tørkeperioder føre til vannmangel. I år har Jan Erik måttet ty til ekstratanken på lasteplanet sitt. Når det dusjes som aller heftigst på fiks ferige ferie går det tusen liter på en time. Da nytter det ikke å vente på «siget» inn i dypvannsbrønnen.

Våre egne leirer på slutten av sommeren måtte fortettes på grunn av tidligere skolestart enn vanlig. Dermed gikk det i ett for Mari Kalvig & Co som tok imot 44 jenter på den første leiren og 28 jenter og gutter på leir 2. Den gjengen, med Mari i spissen, som har vært hjelpeledere i flere år hadde overtatt ansvaret i år. Det gikk aldeles utmerket, sier Ida Vik Askeland som var voksenleder «back-stage». En ekstra stor takk til Kari Ø Haugsgjerd, Olav Balle og Leif Kolnes som delte på reisen til Vier hver ettermiddag for å lage middag til leirdeltakerne.

Ynglinger har i når som tidligere deltatt på Forbundscampen på Knattholmen og på Rødungstøl der det er leir med fjellturer for godt voksne.

Før leirene hadde Norges KFUK-KFUM ekstraordinært landsmøte. Det var to store saker som skulle behandles, navnesaken og en sak om organisering av enheter i kretser eller regioner.

Det forelå tre forslag til navn:

  • KUF som fikk 47 stemmer 130 stemte imot.
  • KFUM Norge fikk 81 stemmer 92 stemte imot

Deretter ble det vedtatt at navnet "Norges KFUK-KFUM" fortsatt skulle stå som juridisk navn §1.1. og det ble vedtatt (164 for - 11 mot) en ny merkevarenavn paragraf § 7.8. Her heter det at alle ledd i organisasjonen forplikter seg på å bruk KFUK-KFUM (og samme logo som nå) i all kommunikasjon (brosjyrer, brevark o.l.).

For Ynglingen blir det som det har vært lenge, vi sier «Stavanger KFUK-KFUM, Ynglingen» men kanskje avdelingene våre må vurdere hvordan de omtaler seg selv.

I saken om kretser, regioner o.l. ble det tilslutt FS' forslag til vedtak som ble vedtatt. Vi har nå en såkalt "samordningsmodell" og en "regionmodell" og kretsene kan fritt velge hvilken modell som passer for dem. For oss i Rogaland blir det ingen umiddelbare endringer, men kretsleder Ole Berge sier at saken vil bli tatt opp på det første kretsstyremøte i høst.

Høstens aktiviteter er begynt. Det speides i kjelleren, synges på Duesalen og dabbes baller i hallen og på banen utenfor. Alt om Ynglingens aktiviteter skal finnes på våre hjemmesider.

Har du noe du gjerne vil fortelle fra din avdeling, kor, tropp eller lag? Du kan sende det til vår nettredaktør og send gjerne med bilder.

Når dette skrives hører vi nyheter om religiøse minoritetsgrupper, blant annet kristne, som må rømme fra sine hjem i frykt for å bli forfulgt, torturert og drept i Irak og Syria. Tidligere i sommer har vi fulgt krigen mellom palestinere og israelere på Gaza-stripen gjennom daglige nyhetssendinger. Nå er det kunngjort våpenhvile der og vi må håpe og be om at den må vare og være grunnlag for nye forhandlinger om en fredelig løsning av Palestinakonflikten.

Vi har mye å være takknemlige for – og mange å be for!
Bibelordet for dagen den 25. august innledet med Paulus sin hilsen til sine venner i hele Akaia. Paulus har lidd mye, forteller han og fortsetter: «Lovet være Gud vår Herre Jesus Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi kan trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud!»