Berit Ellingsen til minne

beritellingsenBerit Ellingsen gikk bort .29. august 2014.. Hun hadde da fullført sitt kall og vært trofasthet i den tjenesten hun brant for; nemlig å vise andre veien til et liv i Herrens tjeneste.

Vi er mange som minnes henne som en usedvanlig god og trofast venn. Hun hadde alltid syn for andres ve' og vel. Ikke minst «storfamilien» fikk dra nytte av hennes kunnskaper og omsorg.
Hun var aktiv oppofrende og påtok seg mange oppgaver i forbindelse med arrangementer i foreningen. Ofte var det hun som stod for matservering og det var Berit som ordnet med rene duker og mange andre praktiske gjøremål. Hun sparte aldri seg selv. Var det ingen som kunne løse et eventuelt problem, tok Berit ansvar og fant løsninger.

Berit er nå legemlig borte for oss alle. Hun var og er et forbilde. En rekke oppgaver må vi nå finne andre løsninger på. Vi takker henne for alt det hun var for den enkelte av oss.

I sitt testamente hadde Berit bedt om at det skulle gis en gave til Ynglingen. Foreningen har nå mottatt kr 800000 fra arveoppgjøret som vi er svært takknemlige for.