Ynglingeposten oktober 2015

En sommer er over.....

Sommerferien ble avsluttet med tre leirer på Vier. Det er flere år siden vi hadde ungdomsleir i tillegg til de to barneleirene. Det ble et vellykket come-back og i følge vår nytilsatte foreningssekretær, Margot blir det ungdomsleir også i 2016.

Margot er i full gang på heltid. Det er også noen år siden sist vi hadde en heltidsansatt programmedarbeider. Margot har hovedansvaret for KITT og er med når ungdomsklubben «Y-fi» samles. Hun har også tenkt å følge Sky Sing og når vi nærmer oss jul skal hun sammen med frivillige lage Kviss, Kvess og Kapell for så mange så mulig av lagene i våre tre idrettslag.

Ynglingen i Petri søndag 18. oktober

Søndag 18. oktober i St. Petri kirke skal Margot innsettes til sin tjeneste i Ynglingen av Domprost Anne Lise Ådnøy. Det er ungdoms- og familiegudstjeneste i Petri med deltakelse både fra Sky Sing og Ynglingen Familie. Vi håper å se mange ynglinger i alle aldre på Gudstjenesten og kirkekaffen i Petrikjelleren etter Gudstjenesten.

KITT – konfirmanter ittepå

KITT er et samarbeid mellom Ynglingen og menighetene i Domprostiet. Målgruppen er fjorårets konfirmanter. Fortsatt blir flertallet av Stavangerungdommene konfirmert i kirken, men det er ikke så mange som finner sin plass i menighetslivet etter konfirmasjonen. Gjennom KITT vil vi gi et miljø- og ledertreningstilbud på tvers av menighetsgrensene som kan styrke den enkelte i sin tro og motivere til lederinnsats i egen menighet eller i andre sammenhenger der det er behov for ledere.
På den første KITT-kvelden møttes 50 ungdommer!

Barnefestival

Barnefestival er det neste arrangementet i samarbeidets tegn. Ynglingen inviterer alle barnegruppene i menighetene til en dag i Ynglingen med mange spennende aktiviteter.

Ynglingen familie

Ynglingen familie inviterer også store og små til familiedag med «ball og grøt» lørdag 17. oktober kl 10.00 Ynglingen familie har arrangementer for hele familien med ujevne mellomrom. Når et nytt arrangement er i emning, opprettes et arrangement på face-book der alle som har lyst kan melde seg på.

«Nye og gamle» blir medarbeidersamling i år

Det blir ikke Nye og gamle venner-møtes fest i høst. Hovedstyret har bestemt at vi skal markere foreningens fødselsdag med en medarbeiderfest onsdag 18. november i år. Men Nye og gamle kan komme tilbake. I løpet av høsten skal Hovedstyret ha møte med alle de voksne avdelingene i Ynglingen, de tre Ys men-klubbene, Kristent Kvinneforum , KFUK-ringen , Bibeldykk og Senior-Ynglingen for å snakke om avdelingenes forhold til det store fellesskapet. Det er nærmere 400 voksne som bruker Ynglingens tilbud til voksne jevnt og trutt. «Det burde vært mulig å samle voksne fra alle avdelingene til markering av foreningens fødselsdag i november og til en årlig årsfest i mars hvert år. Men dette må vi gjøre i samarbeid med avdelingene slik at alle får arrangementene inn på sine møtekalendre», forteller foreningsleder Olav Klungtveit til Ynglingeposten.

Medlemsutlodningen 2015

Loddboka er på vei om den ikke alt er kommet i posten til alle foreningens medlemmer. Vi er ca 170 voksne medlemmer i Ynglingen. Vi deler ansvaret for flotte lokaler på Lassa og en fantastisk eiendom på Vier. Alle medlemmene, også alle i idrettslagene og speideren, klubben og Sky Sing må selge en loddbok. Det gir oss et overskudd på ca kr 200.000 hvert år. Penger vi må ha for å få budsjettet i balanse.

Julemessen lørdag 21.november

En god høst betyr mye for Ynglingens økonomi. Vi gleder oss til julemessen den 21 november, en festdag for alle Ynglinger og kjærkomne kroner i kassen....og når vi først nevner jul---husk å kjøpe juletre i Ynglingen.

Vier – nytt kloakkanlegg og ny bordkledning

På Vier både snekres, graves og sprenges det. Vinduer og ytre kjøkkenvegg skiftes på dugnad, mens profesjonelle tar seg av kloakk-arbeidet. Den nye septikktanken sprenges i disse dager ned i fjellet. Hullet begynner å bli stort og dypt. Langs veien inn til Vier graves det også, her blir ledninger for kloakk lagt nedi ,og for hytteeiere og fastboende også ledninger for vann. Heldigvis er vi i Ynglingen selvforsynt med vann.

Dimensjonene på arbeidet er store. Så får vi håpe at arbeidet har en framtidig positiv virkning på bruken av dette flotte stedet.

Ynglingen på facebook

Ynglingen har en facebook-side som vi gjerne anbefaler. Her kan du følge dagliglivet i foreningens ungdomsarbeid. Nå ligger det ute bilder og video fra øvelsen i Sky Sing, fra første KITT samling og bilder fra ungdomsklubbens tur til Vier. Du finner den på denne lenken.

Vær deg selv. Stå opp for andre.

Norges KFUK-KFUM har fått ny generalsekretær. Han heter Øystein Magelssen og har vært valgt leder i organisasjonen de siste årene. Nå slutter han i prostestillingen i Drammen for å bli generalsekretær. I sist nummer av KFUK-KFUM magasinet kommenterer han organisasjonens nye slagord: Vær deg selv. Stå opp for andre. Øystein skriver:
«De siste årene har vi arbeidet mye i KFUK-KFUM med hvem vi er og hva vi vil. At vi er hele mennesker skapt av Gud med ånd, sjel og kropp, at vi lever og vokser i troen på Jesus Kristus, og at vi vil bety mer for flere. Bry oss mer, ta ansvar, vise kjærlighet og mellommennesklig forståelse, våge å ta stilling, se og benytte gamle og nye muligheter. Derfor vårt nye slagord: Vær deg selv. Stå opp for andre.»
Vi i Ynglingen gjør så gjerne forbundets slagord til vårt eget.

Vær deg selv .Stå opp for andre.

Hilsen
Hovedstyret