Julemesse lørdag 21. november

Vil du være med å bidra til årets julemesse ?

Komiteen med Bodi l Andersen i spissen er i full gang med forberedelsene. Julemessen er en flott storfamiliedag i Ynglingen og en kjærkommen mulighet til å støtte foreningens arbeid.
Julemesssen ønsker seg alle slags håndarbeider, julebakst, syltetøy eller annen julemat for salg, kaker til kafeen og småting til «katten i sekken»
Alle salgsprodukter kan leveres i Ynglingen torsdag 19. (kl 18-20) eller fredag 20.( 17-20)

Komiteen vil gjerne ha en oversikt over hva de kan vente seg av «kafevarer».

Dersom du kan tenke deg å bidra, er det fint om du ringer Bodil på telefon 97773372.