Årsmøte KFUM Stavanger Volleyball

Velkommen til årsmøte i KFUM Stavanger Volleyball 19.03.2018, kl 18.00 – 21.00

Sted: Ynglingen – Ytre Eiganes vei 21

Del 1 - 18.00 - 19.00  Uformell del:

Markering av året som har gått, utmerkelser med litt kos og mat

Del 2 - 19.00 - 21.00 Formell del:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede, innkalling, saksliste, forretningsorden.
  2. Velge dirigent, referent, medlemmer til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsberetning 2017, regnskap, behandle innkomne saker, budsjett, organisasjonsplan
  4. Fastsette kontingent
  5. Valg

Saker til behandling sendes styret innen mandag 12 mars.

 Styreprotokoller finner du på denne lenken her.