Ynglingens historie

Lassa Y's Men's klubb

Klubben ble chartret den 30.10.1992 samtidig med Bekkefaret YMC og har både kvinnelige og mannlige medlemmer. Klubben er den tredje som har sine røtter i Ynglingen i Stavanger. Initiativ til klubben ble tatt av kvinnelige medlemmer av Ynglingen og tidligere medlemmer av Stavanger Y's Men's klubb. Klubbens primære oppgave er å støtte Ynglingens barne- og ungdomsarbeid. Dette gjør en ved produsere ting til Ynglingens julemesse, være medarrangør av Ynglingens loppemarked, og delta i Ynglingens medlemsutlodning. Klubben har noen år hatt store inntekter ved kundeveiledning og passasjertelling for NSB.

Klubben har i jubileumsåret 2018 38 medlemmer.

I forbindelse med klubbens 20 års jubileum ga klubben ut et verdihefte som beskriver virksomheten. Dette dokumentet finnes tilgjengelig på denne lenken