Ynglingens historie

Stavanger St.Svithun Y's Men's klubb

Stavanger St.Svithun Y's Men's klubb er en ren mannsklubb med røtter i Ynglingen i Stavanger. Da den ble chartret, den 16.04.1982 hadde medlemmene en klart lavere gjennomsnittsalder enn medlemmene i Stavanger Y's Men's klubb.

Klubben har basert sine tjenesteoppgaver på dugnadsinnsats av forskjellig slag i Ynglingen. Blant annet har klubben hatt det tekniske ansvaret for oppsetting og rydding i forbindelse med KFUM-kameratenes salgs-utstillinger av kunst to ganger i året. Klubben også tatt over ansvaret for salg av juletrær som Stavanger Y's Men's klubb tidligere har drevet. Også denne klubben har drøftet å åpne for kvinnelige medlemmer uten at det er ført med seg noen endringer hittil.

Klubben har 14 medlemmer i 2018.